Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 17875 kết quả (0.0937301 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: grid:1
Writen English for business
Tác giả: Andrews RGH
Thông tin xuất bản: Oxford :Oxford University
Ký hiệu phân loại: 428.02465
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 24 Năm XB: 1990
The language of accounting in English
Tác giả: Sandra Cos Tinnestt
Thông tin xuất bản: N.J :Prentice - Hall
Ký hiệu phân loại: 428.024657
ISBN: 013523226 0
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 38 Năm XB: 1977
Trích giảng văn Học Mỹ.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 810
ISBN: 1066 133
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 95 Năm XB: 1997
Sửa chữa hệ thống nhớ và ổ đĩa PC
Tác giả: Bigelow Stephen J.
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 004.0288
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 110 Năm XB: 1997
Các qui định mới về doanh nghiệp nhà nước
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 346.029
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 150 Năm XB: 1997
Các quy định pháp luật về môi trường
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính Trị Quốc Gia
Ký hiệu phân loại: 344.046
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 164 Năm XB: 1995
Các văn bản pháp luật và hướng dẫn thi hành trong lĩnh vực xây dựng
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính Trị Quốc Gia
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 175 Năm XB: 1998
Phương pháp lập dự án đầu tư trong ngành xây dựng
Tác giả: Nguyễn Văn Chọn
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 180 Năm XB: 1998
Effective Presentations
Tác giả: Comfort Jeremy
Thông tin xuất bản: Oxford :Oxford University
Ký hiệu phân loại: 428.34
ISBN: 0194570657
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 13 Năm XB: 1995
Survival English
Tác giả: Tller Lee Mos
Thông tin xuất bản: N.J :Prentice - Hall
Ký hiệu phân loại: 428.34
ISBN: 0138781663
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 36 Năm XB: 1995 File: RAR
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục