Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2989 kết quả (0.1249135 giây)
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ thanh toán của Agribank chi nhánh 9 ...
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 25229 Năm XB: 2015
Thiết kế tối ưu và điều khiển tay máy song song kiểu Stewart-Gough plaform : Đề cương nghiên cứu sinh
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 629.892
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 25235 Năm XB: 2009 Định dạng: PDF
Điều khiển tối ưu các đối tượng động học lai rời rạc - liên tục : Đề cương nghiên cứu sinh
Tác giả: Nguyễn Minh Thi,
Thông tin xuất bản: TPHCM, Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 25236 Năm XB: 2008 Định dạng: PDF
Thiết kế bộ điều khiển Pid với các chỉ tiêu chất lượng cho trước
Tác giả: Trần Thanh Sơn,
Thông tin xuất bản: TPHCM, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 25237 Năm XB: 2008 Định dạng: PDF
Xây dựng mô hình và mô phỏng hệ thống điện mặt trời - Hydro làm việc độc lập : Báo cáo quá trình thực hiện Luận văn Thạc...
Tác giả: Phan Xuân Huy,
Thông tin xuất bản: TPHCM, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 621.31244
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 25238 Năm XB: 2008 Định dạng: PDF
Tự động hoá mạng phân phối : Tóm tắt luận văn thạc sĩ
Thông tin xuất bản: TpHCM, Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 621.3190285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 25239 Năm XB: 2009 Định dạng: PDF
Ứng dụng thuật toán pso cho phân bố tối ưu công suất trong hệ thống điện : Tóm tắt luận văn thạc sĩ
Thông tin xuất bản: TPHCM, Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 621.3191
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 25240 Năm XB: 2009 Định dạng: PDF
Ứng dụng mạng nơron và logic mờ vào nhận dạng đánh giá trong hệ thống điện : Tóm tắt luận án tiến sĩ kỹ thuật
Thông tin xuất bản: TPHCM, ĐH Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 621.310285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 25241 Năm XB: 2009 Định dạng: PDF
Khai thác và quản lý các nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài của Thành Phố Hồ Chí Minh : Tóm tắt luận án tiến sỹ kin...
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Viện Phát triển Bền vững Vùng Nam Bộ
Ký hiệu phân loại: 332.673
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 25242 Năm XB: 2009 Định dạng: PDF
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của mặt hàng cà phê Đăk Lăk giai đoạn 2010 - 2015
Tác giả: Lê Thị Lin Đa,
Thông tin xuất bản: TPHCM, Đại học Ngoại thương
Ký hiệu phân loại: 338.17373
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 26760 Năm XB: 2010 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục