Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2986 kết quả (0.109487 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: grid:10
Ứng dụng thuật toán pso cho phân bố tối ưu công suất trong hệ thống điện : Tóm tắt luận văn thạc sĩ
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 621.3191
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 25240 Năm XB: 2009 File: PDF
Chính sách phát triển xuất khẩu hàng hoá của việt Nam vào thị trường Bắc Mỹ giai đoạn 2010 - 2020
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Ngoại thương
Ký hiệu phân loại: 382.63
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 26785 Năm XB: 2010 File: PDF
Phát triển công nghiệp hỗ trợ cho ngành dệt may trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Ngoại thương
Ký hiệu phân loại: 338.47677
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 28534 Năm XB: 2010 File: PDF
Ứng dụng mạng nơron và logic mờ vào nhận dạng đánh giá trong hệ thống điện : Tóm tắt luận án tiến sĩ kỹ thuật
Thông tin xuất bản: TP.HCM :ĐH Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 621.310285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 25241 Năm XB: 2009 File: PDF
Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào khu công nghệ cao TP.HCM(2008-2020)
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Ngoại thương
Ký hiệu phân loại: 332.673
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 28738 Năm XB: 2010 File: PDF
Xây dựng mô hình và mô phỏng hệ thống điện mặt trời - Hydro làm việc độc lập : Báo cáo quá trình thực hiện Luận văn Thạc...
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 621.31244
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 25238 Năm XB: 2008 File: PDF
Tự động hoá mạng phân phối : Tóm tắt luận văn thạc sĩ
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 621.3190285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 25239 Năm XB: 2009 File: PDF
Khai thác và quản lý các nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài của Thành Phố Hồ Chí Minh : Tóm tắt luận án tiến sỹ kin...
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Viện Phát triển Bền vững Vùng Nam Bộ
Ký hiệu phân loại: 332.673
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 25242 Năm XB: 2009 File: PDF
Phát triển sản xuất nguyên phụ liệu nhằm nâng cao giá trị gia tăng hàng dệt may Việt Nam Xuất khẩu
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Ngoại thương
Ký hiệu phân loại: 338.47677
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 28506 Năm XB: 2010 File: PDF
Đẩy mạnh hợp tác chuyên gia giáo dục với nước ngoài ở các cơ sở giáo dục Thành Phố Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Ngoại thương
Ký hiệu phân loại: 371.2
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 26826 Năm XB: 2010 File: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục