Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 32 kết quả (0.1093901 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: grid:11
Establishing an ecolabeling scheme for industrial product categories developing countries : A case study of Vietnam
Tác giả: Thai Van Nam, ,
Thông tin xuất bản: Japan :Osaka University
Ký hiệu phân loại: 333.72
Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ
ID: 50165 Năm XB: 2011 File: PDF
Positioning the current tourist services in the mekong delta development
Tác giả: Đặng Thanh Vũ,
Thông tin xuất bản: Los Angeles :International amercan university
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ
ID: 72355 Năm XB: 2010 File: PDF
Những yếu tố quyết định trong việc sử dụng mô hình kinh doanh dịch vụ du lịch trực tuyến của người tiêu dùng tại TP Hồ C...
Thông tin xuất bản: TPHCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ
ID: 148797 Năm XB: 2020 File: PDF
Ứng dụng mạng nơ ron - mờ điều khiển SVC để nâng cao ổn định động điện áp của lưới điện kết nối nhà máy điện gió
Thông tin xuất bản: TPHCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 621.312136
Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ
ID: 151797 Năm XB: 2021 File: PDF
Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam
Thông tin xuất bản: TPHCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 332.1753
Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ
ID: 148683 Năm XB: 2020 File: PDF
Nghiên cứu phát triển hệ thống chiếu sáng công cộng thông minh sử dụng led = research and development of smart public li...
Thông tin xuất bản: TPHCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 621.32
Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ
ID: 151799 Năm XB: 2021 File: PDF
Nghiên cứu giải thuật điều khiển statcom trong việc cải thiện chất lượng điện áp
Thông tin xuất bản: TPHCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 621.319
Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ
ID: 148571 Năm XB: 2020 File: PDF
Kỹ thuật dự báo trong vận hành thị trường điện Việt Nam
Thông tin xuất bản: TPHCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 333.7932
Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ
ID: 148574 Năm XB: 2020 File: PDF
Nghiên cứu bộ nghịch lưu tăng áp ba pha ghép tầng đa bậc = Study The Three-Phase Cascaded Multilevel Switched Boost Inve...
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 621.313
Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ
ID: 147715 Năm XB: 2019 File: PDF
Nghiên cứu bộ nghịch lưu tăng áp ba pha ghép tầng đa bậc = Study The Three-Phase Cascaded Multilevel Switched Boost Inve...
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 621.313
Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ
ID: 147715 Năm XB: 2019 File: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục