Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 44 kết quả (0.0781774 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: grid:11
Establishing an ecolabeling scheme for industrial product categories developing countries
Tác giả: Thai Van Nam
Thông tin xuất bản: Japan :Osaka University
Ký hiệu phân loại: 333.72
Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ
ID: 50165 Năm XB: 2011 File: PDF
Positioning the current tourist services in the mekong delta development
Tác giả: Đặng Thanh Vũ
Thông tin xuất bản: Los Angeles :International amercan university
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ
ID: 72355 Năm XB: 2010 File: PDF
Nghiên cứu bộ nghịch lưu tăng áp ba pha ghép tầng đa bậc =
Tác giả: Trần Văn Thuận
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 621.313
Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ
ID: 123665 Năm XB: 2019 File: PDF
Các yếu tố ảnh hưởng đến liên kết đào tạo giữa trường Đại học và doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch tại TP.HCM: nghiên ...
Thông tin xuất bản: TPHCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ
ID: 148669 Năm XB: 2020 File: PDF
Nghiên cứu quá trình phát sinh phôi vô tính sâm ngọc linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv) phục vụ công tác nhân giống
Tác giả: Bùi Văn Thế Vinh
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ
ID: 123193 Năm XB: 2016 File: PDF
Áp dụng một số thuật toán cải tiến tính toán điều độ tối ưu trong hệ thống điện
Tác giả: Lê Đình Lương
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 621.31910151
Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ
ID: 142565 Năm XB: 2020
Nghiên cứu giải thuật điều khiển Statcom trong việc cải thiện chất lượng điện áp
Tác giả: Nguyễn Hữu Vinh
Thông tin xuất bản: TPHCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 621.319
Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ
ID: 148680 Năm XB: 2020 File: PDF
Những yếu tố quyết định trong việc sử dụng mô hình kinh doanh dịch vụ du lịch trực tuyến của người tiêu dùng tại TP Hồ C...
Tác giả: Trần Xuân Lộc
Thông tin xuất bản: TPHCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ
ID: 148797 Năm XB: 2020 File: PDF
Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 332.1753
Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ
ID: 144862 Năm XB: 2020
Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 332.1753
Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ
ID: 144861 Năm XB: 2020
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục