Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 129 kết quả (0.1093716 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: grid:12
Nhà máy chế biến cà phê đặt tại khu công nghiệp Long Khánh Đồng Nai với năng suất 12 tấn cà phê quả khô/ngày
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 122907 Năm XB: 2018
Thiết kế nhà máy sản xuất đồ hộp 'cá nục sốt cà' năng suất 5000kg nguyên liệu /cá
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 122738 Năm XB: 2016
Thiết kế nhà máy sản xuất cá tra Fillet đông lạnh năng suất 30 tấn / ngày
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 122858 Năm XB: 2016
Thiết kế nhà máy sản xuất bánh mì bích quy năng suất 15 tấn/ ngày
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 122915 Năm XB: 2016
Thiết kế nhà máy Bia năng suất 20 triệu lít/năm
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 122911 Năm XB: 2017
Thiết kế nhà máy sản xuất sữa 5.6T/ngày
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 122537 Năm XB: 2016
Thiết kế nhà máy sản xuất đồ hộp nước dứa - năng suất 2 triệu lít năm
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 122744 Năm XB: 2017
Thiết kế nhà máy sản xuất chôm chôm sấy năng suất 1000kg/ ngày
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 122886 Năm XB: 2017
Thiết kế nhà máy mì ăn liền năng suất 20 tấn/ngày
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 122918 Năm XB: 2017
Thiết kế nhà máy sản xuất Nectar cà chua 803.000 lít/ tháng
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 122921 Năm XB: 2017
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục