Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 3 trong 30 kết quả (0.0780633 giây)
Quản lý bảo hiểm
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TP HCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 221652 Năm XB: 2005 Định dạng: PDF
Quản lý chuyến bay
Tác giả: Võ Thanh Sơn,
Thông tin xuất bản: TP HCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 005.7
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 221653 Năm XB: 2005 Định dạng: PDF
Phần mềm quản lý cửa hàng bán máy tính
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TP HCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 221667 Năm XB: 2005 Định dạng: PDF
Quản lý học sinh THPT
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TP HCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 221670 Năm XB: 2005 Định dạng: PDF
Chương trình quản lý kế toán ngân sách
Tác giả: Bùi Quang Vinh,
Thông tin xuất bản: TP HCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 221676 Năm XB: 2004 Định dạng: PDF
Quản lý khách hàng
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TP HCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 221679 Năm XB: 2005 Định dạng: PDF
Quản lý nhà hàng
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TP HCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 221682 Năm XB: 2005 Định dạng: PDF
Quản lý phòng đào tạo
Tác giả: Võ Trong Nghĩa,
Thông tin xuất bản: TP HCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 221685 Năm XB: 2006 Định dạng: PDF
Quản lý mặt hàng siêu thị
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TP HCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 221690 Năm XB: 2005 Định dạng: PDF
Quản lý thư viện
Thông tin xuất bản: TP HCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 221691 Năm XB: 2005 Định dạng: PDF

Truy cập nhanh danh mục