Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6702 kết quả (0.046877 giây)
Pháp luật du lịch
Tác giả: Phan Đăng Thanh,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Trẻ
Ký hiệu phân loại: 343.07891
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 48 Năm XB: 1997 Định dạng: PDF
Lý thuyết kinh tế và công nghiệp xây dựng
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 338.47624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 609 Năm XB: 2000 Định dạng: PDF
Luật kinh tế : Tìm hiểu các ngành luật Việt Nam
Thông tin xuất bản: TpHCM, Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 343.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 712 Năm XB: 1997 Định dạng: PDF
Lý thuyết tài chính tiền tệ
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 332.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 715 Năm XB: 1998 Định dạng: PDF
Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu
Tác giả: Võ Thanh Thu,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 382.09
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 1115 Năm XB: 2000 Định dạng: PDF
Những di sản nổi tiếng thế giới.
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Văn Hóa Thông Tin
Ký hiệu phân loại: 306
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 1139 Năm XB: 2000 Định dạng: PDF
Việt Nam văn hóa sử cương
Tác giả: Đào Duy Anh,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Văn Hóa Thông Tin
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 1180 Năm XB: 2000 Định dạng: PDF
Địa lý kinh tế học
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 330.9
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 1315 Năm XB: 2000 Định dạng: PDF
Con người và môi trường
Tác giả: Hoàng Hưng,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Trẻ
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 1441 Năm XB: 2000 Định dạng: PDF
Đầu tư quốc tế
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội
Ký hiệu phân loại: 332.673
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 1648 Năm XB: 2001 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục