Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 3 trong 13041 kết quả (0.0781412 giây)
Các văn bản pháp luật và hướng dẫn thi hành trong lĩnh vực xây dựng
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Chính Trị Quốc Gia
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 175 Năm XB: 1998
Công nghiệp hóa Việt Nam trong thời đại châu Á - Thái Bình Dương
Tác giả: Trần Văn Thọ,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 338.9597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 176 Năm XB: 1998
Tám xu hướng phát triển của châu Á đang làm thay đổi thế giới
Tác giả: Naisbitt John,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Chính Trị Quốc Gia
Ký hiệu phân loại: 338.95
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 177 Năm XB: 1998
Đại từ điển kinh tế thị trường
Thông tin xuất bản: kđ, knxb
Ký hiệu phân loại: 330.003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 284 Năm XB: 1998
Tìm hiểu luật kinh tế
Tác giả: Trần Anh Minh,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 343.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 287 Năm XB: 1997
Lý thuyết thị trường chứng khoán
Thông tin xuất bản: TpHCM, Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 332.64201
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 291 Năm XB: 1996
Nghiệp vụ vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Tài Chính
Ký hiệu phân loại: 387.15
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 293 Năm XB: 1999
Thị trường chứng khoán và bước đầu hình thành thị trường chứng khoán
Tác giả: Võ Thành Hiệu,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Trẻ
Ký hiệu phân loại: 332.642
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 296 Năm XB: 1998
Thị trường chứng khoán
Tác giả: Lê Văn Tư,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 332.642
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 297 Năm XB: 1997
Thị trường ngoại hối
Thông tin xuất bản: TpHCM, Tài Chính
Ký hiệu phân loại: 332.45
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 298 Năm XB: 1998

Truy cập nhanh danh mục