Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 7938 kết quả (0.0938447 giây)
Phương pháp phân tích luật viết
Ký hiệu phân loại: 808.06634
ISBN: 9786045764572
Bộ sưu tập: Văn học
Văn học Nhật Bản: vẻ đẹp mong manh và bất tận
Tác giả: Lam Anh,
Thông tin xuất bản: TP HCM : Đại học tổng hợp TPHCM , 2021
Ký hiệu phân loại: 895.6
Bộ sưu tập: Văn học
Thuật thuyết trình: nói sao để gây ấn tượng và tạo ảnh hưởng = Speak for yourself : talk to impress, influence and make ...
Tác giả: Key Harry,
Thông tin xuất bản: TP HCM : Trẻ , 2020
Ký hiệu phân loại: 808.51
ISBN: 9786041149250
Bộ sưu tập: Văn học
Đường dẫn đến nano bé nhỏ
Tác giả: Cao Minh Thì,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật , 2022
Ký hiệu phân loại: 895.922803
ISBN: 9786016721987
Bộ sưu tập: Văn học
Nguyễn Trãi toàn tập
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội , 2020
Ký hiệu phân loại: 895.922
Bộ sưu tập: Văn học
Trích giảng văn Học Mỹ.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Thành phố Hồ Chí Minh , 1997
Ký hiệu phân loại: 810
ISBN: 1066 133
Bộ sưu tập: Văn học
Executive writing
Tác giả: Diamond Harriet,
Thông tin xuất bản: NJ : Prentice Hall , 1997
Ký hiệu phân loại: 808.06665
Bộ sưu tập: Văn học
A guide book for women.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: USA : United State information Agegcy , 1995
Ký hiệu phân loại: 834
Bộ sưu tập: Văn học
Practical Stylistics
Tác giả: Widdowson H G,
Thông tin xuất bản: NY : Oxford University , 1992
Ký hiệu phân loại: 809
Bộ sưu tập: Văn học
Outline of American literature
Thông tin xuất bản: USA : US Depertment of State , 1994
Ký hiệu phân loại: 810
Bộ sưu tập: Văn học
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục