Chỉ tìm trong:
Tìm toàn văn
Trang 1 trong 9620 kết quả (0.3439602 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: grid:2
Lập và phân tích dự án đầu tư xây dựng cảng nội địa ICD Cần Thơ
Tác giả: Lê Minh Thống
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 1771 Năm XB: 2002 File:
Thiết kế và thi công mạch đo U,I, Cosx giao tiếp với máy tính qua Printer Port
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 1772 Năm XB: 2000 File:
Đo và điều khiển nhiệt độ giao tiếp với máy tính qua Printer Port
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 1773 Năm XB: 2000 File:
Đo và điều khiển nhiệt độ dùng vi xử lý
Tác giả: Lê Minh Thế Dân
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 1774 Năm XB: 2000 File:
Tìm hiểu về thiết bị vi điều khiển khả trình PLC và ứng dụng PLC OMRON trong mô hình điều khiển thang máy
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 1775 Năm XB: 1999 File:
Nghiên cứu đặt tính bức xạ anten xoắn phẳng Archimed
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.3824
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 1776 Năm XB: 1999 File:
Thiết kế Micro không dây đa kênh dùng vô tuyến
Tác giả: Lê Văn Lâm
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.384133
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 1777 Năm XB: 1999 File:
Máy đo tần số từ 0 - 1 MHz
Tác giả: Châu Phú Cường
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 1778 Năm XB: 1999 File:
Máy đo chỉ thị số đổi tầm tự động
Tác giả: Tôn Minh Anh
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 1779 Năm XB: 1999 File:
Khảo sát hệ thống thông tin di động GSM các kỹ thuật nâng cao chất lư
Tác giả: Nguyễn Đình Hòa
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.38215
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 1780 Năm XB: 1999 File:
1 2 3 Tiếp