Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4874 kết quả (0.0781127 giây)
Vai trò của ngân hàng thương mại trong tiến trình hình thành và vận hành thi trường chứng khoán Việt Nam
Tác giả: Vũ Nhất Linh,
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2158 Năm XB: 1999 Định dạng: PDF
Phân tích tình hình thực hiện hơp đồng xuất nhập khẩu tại công ty xuất nhập khẩu hàng công nghiệp Inexim
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 658.723
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2160 Năm XB: 1999 Định dạng: PDF
Phân tích hoạt động kinh doanh và một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanhcủa công ty Phú Tài
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 658.401
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2161 Năm XB: 1999 Định dạng: PDF
Lập dự án nghiên cứu khả thi mở rộng quy mô sản xuất tại xí nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản Bà Rịa
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 658.5
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2164 Năm XB: 1999 Định dạng: PDF
Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác Marketing tại chi nhánh Vinatea Tp.HCM
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2165 Năm XB: 1999 Định dạng: PDF
Thiết lập chiến lược kinh doanh của công ty len Vĩnh Thịnh trong nền kinh tế thị trường
Tác giả: Phạm Thị Thu,
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2167 Năm XB: 1999 Định dạng: PDF
Tỉnh Đồng Nai với các khu công nghiệp trong tiến trình thực hiện công nghiệp hóa đất nước
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2170 Năm XB: 1999 Định dạng: PDF
Một số biện pháp hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm tại nhà máy dầu Tân Bình
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 658.1552
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2172 Năm XB: 1999 Định dạng: PDF
Một số định hướng và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 658.02
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2173 Năm XB: 1999 Định dạng: PDF
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp may 3/2
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2175 Năm XB: 1999 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục