Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 9170 kết quả (0.1249544 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: grid:2
Đồng hồ -lịch điện tử
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 226 Năm XB: 2001
Thiết kế và thi công hệ thống quản lý trạm điện thoại...
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 225 Năm XB: 2001
Điều khiển tay máy
Tác giả: Lê Văn Đông, ,
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 629.892
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 224 Năm XB: 2001
Kỹ thuật chuyển mạch số và ứng dụng trong tổng đài EWSD
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.381532
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 221 Năm XB: 2001
Mô phỏng mạch chỉnh âm sắc tích cực dùng MATLAB
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.381532
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 220 Năm XB: 2002
Thiết kế và điều khiển CPU,mạch thu,âm hiệu và chuyển mạch của tổng đài tương tự 4 số
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.38412
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 223 Năm XB: 2002
Máy đo chỉ thị số đổi tầm tự động
Tác giả: Tôn Minh Anh, ,
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 1779 Năm XB: 1999
Khảo sát thiết bị vi ba
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.384151
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 1787 Năm XB: 1999
Truyền hình qua vệ tinh
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.388
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 227 Năm XB: 2001
Thiết kế tổng đài nội bộ 6 - 18
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.3886
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 1793 Năm XB: 2000
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục