Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 15041 kết quả (0.1717608 giây)
Báo chí, truyền thông hiện đại : thực tiễn, vấn đề, nhận định
Tác giả: Tạ Ngọc Tấn,
Ký hiệu phân loại: 079.597
ISBN: 978604579980
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Giáo trình tác phẩm báo mạng điện tử
Ký hiệu phân loại: 070.172
ISBN: 978608045896
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Báo chí, truyền thông hiện đại : thực tiễn, vấn đề, nhận định
Tác giả: Tạ Ngọc Tấn,
Ký hiệu phân loại: 079.597
ISBN: 9786045760345
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
An toàn thông tin khi sử dụng mạng xã hội
Tác giả: Phạm Duy Trung,
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 9786048050887
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Hành trang lập trình : những kỹ năng lập trình viên chuyên nghiệp cần có
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên , 2020
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 9786049784859
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Python dành cho người bắt đầu
Tác giả: Lê Cảnh Trung,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên , 2022
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 9786043415575
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Biên tập báo chí
Ký hiệu phân loại: 070.41
ISBN: 9789460930591
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Khám phá Adobe Illustrator : Adobe illustrator CS6 - revealed
Tác giả: Botello Chris,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa Hà Nội , 2021
Ký hiệu phân loại: 006.686
ISBN: 9786043161632
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Kiểm thử nâng cao kiểm thử trong Scrum: hướng dẫn dành cho bảo đảm chất lượng phần mềm trong thế giới Agile = Testing in...
Tác giả: Linz Tilo,
Ký hiệu phân loại: 005.14
ISBN: 9789460930591
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Báo chí và truyền thông đa phương tiện : sách chuyên khảo
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 070
ISBN: 9786043426038
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục