Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 124789 kết quả (0.1718934 giây)
Quy hoạch xây dựng và phát triển dân cư nông thôn
Tác giả: Võ Đức Viêm,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 690.0223
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 96 Năm XB: 1997 Định dạng: PDF
Công nghệ CAD / CAM
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 670.285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 246 Năm XB: 1998 Định dạng: PDF
Sổ tay thực hành kết cấu công trình
Tác giả: Vũ Mạnh Hùng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 347 Năm XB: 1999 Định dạng: PDF
Sức bền vật liệu : Bài tập
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 350 Năm XB: 1998 Định dạng: PDF
Kết cấu bê tông cốt thép : Phần kết cấu nhà cửa
Tác giả: Ngô Thế Phong,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 624.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 389 Năm XB: 1998 Định dạng: PDF
Cung cấp điện
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 621.31
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 471 Năm XB: 2003 Định dạng: PDF
Công trình trên đất yếu trong điều kiện Việt Nam
Tác giả: Pierre Lareal,
Thông tin xuất bản: TpHCM, ĐH Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 624.153579
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 482 Năm XB: 1997 Định dạng: PDF
Kỹ thuật điều khiển tự động
Thông tin xuất bản: TpHCM, ĐH Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 490 Năm XB: 1995 Định dạng: PDF
Điện lạnh gia dụng : tài liệu hướng dẫn phân tích công việc nghề
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Sở Giáo Dục Đào Tạo Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 621.56
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 521 Năm XB: 1996 Định dạng: PDF
Sinh thái học và bảo vệ môi trường.
Tác giả: Lê Hiền Thảo,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 628
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 606 Năm XB: 1999 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục