Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 29 kết quả (0.0625209 giây)
Poverty in Guatemala.
Tác giả: The World Bank,
Thông tin xuất bản: Washington DC, The World Bank
Ký hiệu phân loại: 339.4
ISBN: 082135552X
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 16437 Năm XB: 2003 Định dạng: PDF
HIV/AIDS and Tuberculosis in Central Asia : Country Profiles
Tác giả: Godinho Joana,
Thông tin xuất bản: Washington DC, The World Bank
Ký hiệu phân loại: 614.5993920958
ISBN: 0821356879
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 16547 Năm XB: 2003 Định dạng: PDF
Water resources sector strategy : strategic directions for World Bank engagement.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Washington DC, The World Bank
Ký hiệu phân loại: 333.91
ISBN: 0821356976
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 16548 Năm XB: 2004 Định dạng: PDF
Access to financial services in Brazil
Tác giả: Kumar Anjali,
Thông tin xuất bản: Washington DC, The World Bank
Ký hiệu phân loại: 332.1
ISBN: 0821357166
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 16549 Năm XB: 2004 Định dạng: PDF
Slovenia : from Yugoslavia to the European U
Tác giả: Mrak Mojmir,
Thông tin xuất bản: Washington DC, The World Bank
Ký hiệu phân loại: 330.94973
ISBN: 0821357182
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 16550 Năm XB: 2004 Định dạng: PDF
Reaping Richer Returns [electronic resource] : Public Spending Priorities for African Agriculture Productivity Growth
Tác giả: Goyal Aparajita,
Thông tin xuất bản: Washington DC, The World Bank
Ký hiệu phân loại: 338.10967
ISBN: 9781464809408
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 113239 Năm XB: 2017 Định dạng: PDF
La pauvrete dans une Afrique en essor [electronic resource]
Tác giả: Beegle Kathleen,
Thông tin xuất bản: Washington DC, The World Bank
Ký hiệu phân loại: 339.46096
ISBN: 9781464809651
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 113241 Năm XB: 2017 Định dạng: PDF
Global Economic Prospects, January 2017 [electronic resource] : Weak Investment in Uncertain Times.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Washington DC, The World Bank
Ký hiệu phân loại: 338.9
ISBN: 9781464810176
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 113244 Năm XB: 2017 Định dạng: PDF
Manual para la recuperacion de activos : Una guia orientada a los profesionales [electronic resource]
Tác giả: Brun JeanPierre,
Thông tin xuất bản: Washington DC, The World Bank
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9788415506331
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 113247 Năm XB: 2013 Định dạng: PDF
Global Economic Prospects 2006 [electronic resource] : Economic Implications of Remittances and Migration.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Washington DC, The World Bank
Ký hiệu phân loại: 337
ISBN: 0821363441
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 111381 Năm XB: 2005 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục