Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 45938 kết quả (0.2205477 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: grid:4
Biology. Vol.3.
Thông tin xuất bản: New York :Macmillan Reference USA
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN: 0028655540
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 5142 Năm XB: 2002 File: PDF
Telecommunications challenges in developing countries
Tác giả: Dymond Andrew
Thông tin xuất bản: nt :World Bank
Ký hiệu phân loại: 384.64
ISBN: 0821357840
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 12043 Năm XB: 2004 File: PDF
Doing Business in 2004
Tác giả: World Bank
Thông tin xuất bản: nt :A World Bank Publication
Ký hiệu phân loại: 382.4
ISBN: 0821353411
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 12118 Năm XB: 2003 File: PDF
HIV/AIDS and Tuberculosis in Central Asia
Tác giả: Godinho Joana
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. :The World Bank
Ký hiệu phân loại: 614.5993920958
ISBN: 0821356879
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 16547 Năm XB: 2003 File: PDF
Doing Business in 2005
Tác giả: World Bank
Thông tin xuất bản: nt :A World Bank Publication
Ký hiệu phân loại: 382.4
ISBN: 0821357484
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 12120 Năm XB: 2004 File: PDF
The effectiveness of promotion agencies at attracting foreign investment
Tác giả: Morisset Jacques
Thông tin xuất bản: nt :World Bank
Ký hiệu phân loại: 332.673
ISBN: 0821356062
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 12042 Năm XB: 2004 File: PDF
Assessing and reforming public financial management
Tác giả: Allen Richard
Thông tin xuất bản: [kđ] :World Bank
Ký hiệu phân loại: 352.4
ISBN: 0821355996
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 12853 Năm XB: 2004 File: PDF
Evaluating social funds
Tác giả: Rawlings Laura
Thông tin xuất bản: nt :World Bank
Ký hiệu phân loại: 307.14
ISBN: 0821350625
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 12103 Năm XB: 2004 File: PDF
Education in Rwanda
Tác giả: World Bank
Thông tin xuất bản: nt :World Bank
Ký hiệu phân loại: 370.967571
ISBN: 0821356100
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 12092 Năm XB: 2006 File: PDF
When things fall apart
Tác giả: Dudwick Nora
Thông tin xuất bản: nt :World Bank
Ký hiệu phân loại: 339.46
ISBN: 0821350676
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 12094 Năm XB: 2003 File: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục