Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 974 kết quả (0.0937244 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: grid:5
Điện gia dụng : tài liệu hướng dẫn phân tích công việc nghề
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Sở Giáo Dục - Đào Tạo Tp. HCM
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 525 Năm XB: 1997 File: PDF
Sửa chữa điện tử gia dụng : Tài liệu hướng dẫn phân tích công việc nghề
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Sở Giáo Dục - Đào Tạo Tp. HCM
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 524 Năm XB: 1997 File: PDF
Cắt may y phục : tài liệu hướng dẫn phân tích công việc nghề
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Sở Giáo Dục - Đào Tạo Tp. HCM
Ký hiệu phân loại: 646.4
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 517 Năm XB: 1996 File: PDF
Vai trò của ODA trong công cuộc phát triển kinh tế của Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 338.911597
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 1026 Năm XB: 1999 File: PDF
Cắt may y phục : hướng dẫn chương trình ngắn hạn đào tạo nghề
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Sở Giáo Dục - Đào Tạo Tp. HCM
Ký hiệu phân loại: 646.4
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 516 Năm XB: 1996 File: PDF
Điện gia dụng : hướng dẫn chương trình ngắn hạn đào tạo nghề
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Sở Giáo Dục - Đào Tạo Tp. HCM
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 523 Năm XB: 1997 File: PDF
Những giải pháp nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 332.04154
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 1036 Năm XB: 1999 File: PDF
Một số giải pháp giải quyết việc làm cho người tàn tật tại Tp.HCM
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 331.59
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 1058 Năm XB: 2000 File: PDF
Xây dựng chiến lược phát triển xuất khẩu thủy sản Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 382.63597
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 1027 Năm XB: 1999 File: PDF
Một số giải pháp về duy trì phát triển thị trường chứng khoán tại Việt Nam
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 332.6322
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 1028 Năm XB: 1999 File: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục