Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 992 kết quả (0.0937215 giây)
Cắt may y phục : hướng dẫn chương trình ngắn hạn đào tạo nghề
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 646.4
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 516 Định dạng: PDF
Cắt may y phục : tài liệu hướng dẫn phân tích công việc nghề
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 646.4
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 517 Định dạng: PDF
Sữa chữa xe gắn máy : tài liệu hướng dẫn phân tích công việc nghề
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 629.28775
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 518 Định dạng: PDF
Điện lạnh gia dụng : hướng dẫn chương trình ngắn hạn đào tạo nghề
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 519 Định dạng: PDF
Sửa chữa ô tô : Hướng dẫn chương trình ngắn hạn đào tạo nghề
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 629.28
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 520 Định dạng: PDF
Điện gia dụng : hướng dẫn chương trình ngắn hạn đào tạo nghề
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 523 Định dạng: PDF
Sửa chữa điện tử gia dụng : Tài liệu hướng dẫn phân tích công việc nghề
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 524 Định dạng: PDF
Điện gia dụng : tài liệu hướng dẫn phân tích công việc nghề
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 525 Định dạng: PDF
Tìm hiểu hệ thống viba số.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 1999
Ký hiệu phân loại: 621.384151
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Tuyển tập công trình hội nghị khoa học sinh viên khoa Điện - Điện tử - Máy tính
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 1999
Ký hiệu phân loại: 621
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 1020 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục