Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1904 kết quả (0.0780588 giây)
duy thiết kế dự án
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2022
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
An toàn hệ thống mạng máy tính
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 005.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Luật kinh doanh
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2013
Ký hiệu phân loại: 343.07
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 24136 Định dạng: PDF
Quản trị nguồn nhân lực trong du lịch
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 338.47910683
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Những nguyên bản của chủ nghĩa Mac - Lenin
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Quản trị văn phòng
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 651.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
pháp quốc tế
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2019
Ký hiệu phân loại: 340.9
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Quản trị học
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2013
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
thuyết xác suất & thống
Tác giả: Lê Sĩ Đồng,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2013
Ký hiệu phân loại: 519
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kinh tế vi
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2013
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục