Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1879 kết quả (0.2187391 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: grid:6 py:[2012 TO *] ps:hutech
Luật kinh doanh
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 343.07
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 24136 Năm XB: 2013 File: PDF
Quản trị học
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 82023 Năm XB: 2013
Toán cao cấp 1
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 85275 Năm XB: 2013 File: PDF
Tin học đại cương A
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 005.369
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 85274 Năm XB: 2013 File: PDF
Máy thiết bị may
Tác giả: Nguyễn Thành Hậu
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 687
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 88688 Năm XB: 2013
Giáo dục thể chất
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 613.7088378198
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 88695 Năm XB: 2013
Grammar 2
Tác giả: Dương Bá Thanh Di
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 425.000
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 88697 Năm XB: 2013 File: PDF
Vẽ phối cảnh
Tác giả: Nguyễn Thanh Tân
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 701.82
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 88717 Năm XB: 2013 File: PDF
Giáo trình vật đại cương.
Tác giả: Trần Ngọc
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 82214 Năm XB: 2013
Hình học họa hình Kiến trúc
Tác giả: Nguyễn Thanh Tân
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 516.6
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 85270 Năm XB: 2013
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục