Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1874 kết quả (0.0788452 giây)
Luật kinh doanh
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 343.07
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 24136 Năm XB: 2013 Định dạng: PDF
Quản trị học
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 82023 Năm XB: 2013
thuyết xác suất & thống
Tác giả: Lê Sĩ Đồng,
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 519
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 82024 Năm XB: 2013
Kinh tế vi
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 82025 Năm XB: 2013
Giáo trình vật đại cương. Tập 2- Điện từ-Quang sóng
Tác giả: Trần Ngọc,
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 82214 Năm XB: 2013
Những nguyên bản của chủ nghĩa Mac-Lenin
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 85269 Năm XB: 2013 Định dạng: PDF
Hình học họa hình Kiến trúc
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 516.6
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 85270 Năm XB: 2013
Kiến trúc nhập môn
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 85271 Năm XB: 2013 Định dạng: PDF
Pháp luật đại cương
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 340
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 85272 Năm XB: 2013 Định dạng: PDF
Vật đại cương. Tập 1- nhiệt
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 85273 Năm XB: 2013 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục