Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4394 kết quả (0.0780627 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: grid:6
Kiểm toán nội bộ
Tác giả: Đặng Văn Thanh
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Tài Chính
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 161 Năm XB: 1998
Sức bền vật liệu
Tác giả: Bùi Trọng Lựu
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 492 Năm XB: 1996
Thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp
Tác giả: Trần Hiếu Nhuệ
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 628.168
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 336 Năm XB: 1998
Thị trường chứng khoán
Tác giả: Lê Văn Tư
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 332.642
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 297 Năm XB: 1997
Cơ sở dữ liệu
Tác giả: Đỗ Trung Tuấn
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 388 Năm XB: 1998
Toán cao cấp
Tác giả: Vũ Thế Hựu
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 642 Năm XB:
Services Marketing
Tác giả: Zeithaml Valarie A.
Thông tin xuất bản: China :McGraw-Hill
Ký hiệu phân loại: 380.1
ISBN: 7111064291
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 1167 Năm XB: 1998
Mạch điện thực dụng
Tác giả: Nguyễn Đúc Ánh
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 437 Năm XB: 1997
Linh kiện điện tử
Thông tin xuất bản: [kđ] :[knxb]
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 483 Năm XB: 1998
Kinh tế học chính trị Mác-Lênin
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính Trị Quốc Gia
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 230 Năm XB: 1999
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục