Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4391 kết quả (0.0949804 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: grid:6
Toán cao cấp
Tác giả: Vũ Thế Hựu
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 642 Năm XB:
Mạng
Tác giả: Phạm Hoàng Dũng
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 67 Năm XB: 1996
Mạch điện thực dụng
Tác giả: Nguyễn Đúc Ánh
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 437 Năm XB: 1997
Linh kiện điện tử
Thông tin xuất bản: [kđ] :[knxb]
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 483 Năm XB: 1998
Headway Intermediate
Tác giả: Soars Liz
Thông tin xuất bản: Oxford :Oxford University
Ký hiệu phân loại: 428.2
ISBN: 0194335615
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 7 Năm XB: 1987
Thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp
Tác giả: Trần Hiếu Nhuệ
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 628.168
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 336 Năm XB: 1998
Kiểm toán nội bộ
Tác giả: Đặng Văn Thanh
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Tài Chính
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 161 Năm XB: 1998
Lý thuyết thống kê :Giáo trình
Tác giả: Lê Lương
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :ĐH Kinh Tế TP.HCM
Ký hiệu phân loại: 330.021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 672 Năm XB: 1996
Truyền động điện
Tác giả: Bùi Quốc Khánh
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 760 Năm XB: 1996
Quản trị ngân hàng thương mại
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 332.12068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 317 Năm XB: 1999
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục