Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 9083 kết quả (0.093836 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: grid:7
PLoS Biology
Thông tin xuất bản: San Francisco, CA :Public Library of Science
Ký hiệu phân loại:
ISSN: 1544-9173
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ID: 38632 Năm XB: 2003 File: PDF
Viking Heritage Magazine
Thông tin xuất bản: Stockholm :Prisma
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9151843935
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ID: 38752 Năm XB: 2005 File: PDF
Dr. Dobb’s Journal
Thông tin xuất bản: M & T Books
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ID: 30928 Năm XB: 1990 File: PDF
Thông tin xuất bản:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ID: 42053 Năm XB: File: PDF
Plos biology
Thông tin xuất bản: San Francisco, CA :Public Library of Science
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ID: 37535 Năm XB: 2003 File: PDF
Cầu đường Việt Nam (Tháng 1 kỳ).
Thông tin xuất bản: Hà nội. :Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường VN
Ký hiệu phân loại: 624
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ID: 52711 Năm XB:
Tạp chí Ngân hàng (Tháng 1 kỳ)=Banking review.
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Ngân hàng Nhà nước VN
Ký hiệu phân loại: 330
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ID: 52738 Năm XB:
Nghiên cứu Kinh tế (Tháng 1 kỳ).
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Viện Kinh tế Việt Nam-Viện Khoa học xã hội
Ký hiệu phân loại: 330
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ID: 52758 Năm XB:
Tài nguyên và Môi trường (Tháng 2 kỳ)=Natural resouces and environment magazine.
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Bộ tài nguyên và môi trường
Ký hiệu phân loại: 628
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ID: 52775 Năm XB:
Xây dựng(Tháng 1 kỳ) =Construction.
Thông tin xuất bản: Hà Nội. :Bộ Xây dựng
Ký hiệu phân loại: 624
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ID: 54344 Năm XB:
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục