Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 9341 kết quả (0.1406254 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: grid:7
Plos biology
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: San Francisco, CA :Public Library of Science
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ID: 37535 Năm XB: 2003 File: PDF
Viking Heritage Magazine
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Stockholm :Prisma
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9151843935
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ID: 38752 Năm XB: 2005 File: PDF
PLoS Biology
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: San Francisco, CA :Public Library of Science
Ký hiệu phân loại:
ISSN: 1544-9173
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ID: 38632 Năm XB: 2003 File: PDF
Dr. Dobb’s Journal
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: M & T Books
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ID: 30928 Năm XB: 1990 File: PDF
Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (Tháng 1 kỳ). 8
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Hội Kế toán và Kiểm toán VN
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ID: 52729 Năm XB:
Nghiên cứu Trung Quốc (3Tháng 1 kỳ) =Chinese studies review. 8
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội. :Viện nghiên cứu Trung Quốc
Ký hiệu phân loại: 300
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ID: 52763 Năm XB:
Đầu tư chứng khoán (1Tháng 12 kỳ). 110
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ký hiệu phân loại: 000
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ID: 58346 Năm XB:
Nature neuroscience
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York, NY :Nature America Inc.
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 0201537710
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ID: 49882 Năm XB: 1998 File: PDF
Tạp chí Tin học Ngân hàng (3 Tháng 2 kỳ)=Banking informatics review. 5
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Ngân hàng Nhà nước VN
Ký hiệu phân loại: 330
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ID: 54337 Năm XB:
Tự động hóa ngày nay (Tháng 1 kỳ)=Automation today. 131
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Hội Tự động hóa VN
Ký hiệu phân loại: 600
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ID: 54342 Năm XB:
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục