Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 228 kết quả (0.109358 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: grid:9
Từ điển Anh-Việt Đồng nghĩa - Phản nghĩa
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 423.95922
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 201 Năm XB: 1997
Từ điển viết tắt Anh - Việt thông dụng
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng :Đà Nẵng
Ký hiệu phân loại: 423.95922
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 257 Năm XB: 1996
Từ điển Pháp - Việt
Tác giả: Lê Khả Kế, ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa Học Xã Hội
Ký hiệu phân loại: 443.95922
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 285 Năm XB: 1997
The Encyclopedia Britannica : T9 - Humidity Ivory Coast : Macropedia : Knowlege
Thông tin xuất bản: N.Y :William Benton
Ký hiệu phân loại: 030
ISBN: 0852293879
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 366 Năm XB: 1982
The new encyclopedia Britannica : Guide to the Britannica :Propedia :Outline of
Thông tin xuất bản: N.Y :William Benton
Ký hiệu phân loại: 030
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 356 Năm XB: 1982
Từ điển thành ngữ, tục ngữ Hoa -Việt
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Văn Hóa Thông Tin
Ký hiệu phân loại: 495.19223
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 436 Năm XB: 1998
Từ điển kiến trúc và xây dựng Anh - Việt, Việt - Anh
Thông tin xuất bản: Thanh Hóa :Thanh Hóa
Ký hiệu phân loại: 720.3
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 219 Năm XB: 1998
Webster's new world College dictionary
Thông tin xuất bản: USA :[knxb]
Ký hiệu phân loại: 423
ISBN: 0028603346
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 210 Năm XB: 1996
Từ điển điện tử - Tin học - Truyền thông Anh - Việt
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 603
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 417 Năm XB: 1997
Dictionary of scientific and technical terms
Thông tin xuất bản: N.Y :McGraw-Hill
Ký hiệu phân loại: 503
ISBN: 0971135847
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 419 Năm XB: 1993
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục