Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1874 kết quả (0.1249932 giây)
Handbook of pricing research in marketing
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 658.816
ISBN: 1847202403
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 65813 Định dạng: PDF
Nano and molecular electronics handbook
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 621.381
ISBN: 0849385288
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 65968 Định dạng: PDF
Handbook of spectroscopy
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Weinheim Cambridge : WileyVCH , 2003
Ký hiệu phân loại: 543.5
ISBN: 3527297820
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 65971 Định dạng: PDF
Springer handbook of robotics
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Berlin : Springer , 2008
Ký hiệu phân loại: 629.892
ISBN: 354023957X
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 65864 Định dạng: PDF
The soft drinks companion : a technical handbook for the beverage industry
Tác giả: Shachman Maurice,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 663.62
ISBN: 0849327261
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 65931 Định dạng: PDF
Product safety evaluation handbook [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker , 1999
Ký hiệu phân loại: 615.907
ISBN: 0585082049
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 65891 Định dạng: PDF
Project scheduling handbook
Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker , 2004
Ký hiệu phân loại: 690
ISBN: 082474621X
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 65835 Định dạng: PDF
The handbook of homogeneous hydrogenation
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Weinheim : WileyVCH , 2007
Ký hiệu phân loại: 547.23
ISBN: 3527311610
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 65972 Định dạng: PDF
The forest certification handbook
Tác giả: Nussbaum Ruth,
Thông tin xuất bản: London Sterling VA : Earthscan , 2005
Ký hiệu phân loại: 634.920218
ISBN: 1844071235
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 65854 Định dạng: PDF
Wireless technician's handbook
Tác giả: Miceli Andrew,
Thông tin xuất bản: Boston MA : Artech House , 2003
Ký hiệu phân loại: 621.382
ISBN: 1580533574
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 65814 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục