Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1805 kết quả (0.0468879 giây)
Từ điển Anh - Việt kiến trúc và xây dựng
Tác giả: Harris Cyril M,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 1995
Ký hiệu phân loại: 720.3
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Từ điển khoa học công nghệ Anh - Việt
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 1998
Ký hiệu phân loại: 603
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Từ điển thuật ngữ chứng khoán
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bộ Tài Chính , 1998
Ký hiệu phân loại: 332.63203
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Từ điển pháp luật Anh - Việt = legal dictionary english -vietnamese
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa Học Xã Hội , 1994
Ký hiệu phân loại: 340.03
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Từ điển kiến trúc và xây dựng Anh - Việt, Việt - Anh
Tác giả: Trần Quang,
Thông tin xuất bản: Thanh Hóa : Thanh Hóa , 1998
Ký hiệu phân loại: 720.3
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Từ điển kỹ thuật điện Anh-Việt
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 1999
Ký hiệu phân loại: 621.303
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Từ điển viết tắt Anh - Việt thông dụng
Tác giả: Tạ Hùng,
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng : Đà Nẵng , 1996
Ký hiệu phân loại: 423.95922
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Từ điển Pháp - Việt
Tác giả: Lê Khả Kế,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa Học Xã Hội , 1997
Ký hiệu phân loại: 443.95922
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Từ điển điện tử - Tin học - Truyền thông Anh - Việt
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 1997
Ký hiệu phân loại: 603
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
McGraw-Hill Dictionary of scientific and technical terms
Tác giả: Parker Sybil P,
Thông tin xuất bản: NY : McGrawHill , 1993
Ký hiệu phân loại: 503
ISBN: 0971135847
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục