Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 682 kết quả (0.1405792 giây)
Mobile intelligent autonomous systems
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boca Raton FL : Taylor Francis , 2012
Ký hiệu phân loại: 629.8932
ISBN: 9781439863008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 156001 Định dạng: PDF
Measurement and modeling of silicon heterostructure devices [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boca Raton FL : CRC Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 621.3815
ISBN: 1420066927
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66877 Định dạng: PDF
Functional foods : concept to product
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 615.8
ISBN: 0849308518
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66940 Định dạng: PDF
Advanced crime scene photography
Thông tin xuất bản: Boca Raton FL : CRC Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 363.25
ISBN: 1420087894
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 71117 Định dạng: PDF
Security in sensor networks [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boca Raton FL : Auerbach Publications , 2007
Ký hiệu phân loại: 681
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66986 Định dạng: PDF
Organic electronics : materials, processing, devices and applications
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boca Raton FL : CRC Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 621.381
ISBN: 1420072900
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 71100 Định dạng: PDF
Surface phenomena in fusion welding processes [electronic resource]
Tác giả: Deyev German F,
Thông tin xuất bản: Boca Raton FL : CRC Taylor Francis , 2006
Ký hiệu phân loại: 671.52
ISBN: 0849398835
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66122 Định dạng: PDF
Handbook of organization theory and management : the philosophical approach
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boca Raton FL : Taylor Francis , 2006
Ký hiệu phân loại: 338.6
ISBN: 0849338344
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 66086 Định dạng: PDF
Operative procedures in plastic, aesthetic and reconstructive surgery [electronic resource]
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 617.952
ISBN: 1466585595
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 135561 Định dạng: PDF
Resistance welding [electronic resource] : fundamentals and applications
Tác giả: Zhang Hongyan,
Thông tin xuất bản: Boca Raton FL : CRC Taylor Francis , 2006
Ký hiệu phân loại: 671.5
ISBN: 0849323460
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 70920 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục