Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5641 kết quả (0.1249915 giây)
Fundamentals of English Grammar
Thông tin xuất bản: NJ : Prentice Hall , 1992
Ký hiệu phân loại: 425
ISBN: 0133382788
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Basic writing
Tác giả: Resd Joy M,
Thông tin xuất bản: NJ : Prentice Hall , 1996
Ký hiệu phân loại: 428.24
ISBN: 0133536572
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Essential Idioms in English
Tác giả: Robert J Dixon,
Thông tin xuất bản: NJ : Prentice Hall , 1994
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 0135820251
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Survival English : T2 :English Through Conversations
Tác giả: Mosteller Lee,
Thông tin xuất bản: NJ : Prentice Hall , 1994
Ký hiệu phân loại: 428.34
ISBN: 0130166502
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Survival English : T3 : English Through Coversations
Tác giả: Tller Lee Mos,
Thông tin xuất bản: NJ : Prentice Hall , 1995
Ký hiệu phân loại: 428.34
ISBN: 0138781663
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 36 Định dạng: RAR
The language of accounting in English : English for careeers
Thông tin xuất bản: NJ : Prentice Hall , 1977
Ký hiệu phân loại: 428.024657
ISBN: 013523226 0
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
The USA Customs and Institutiona : a survey of American culture and traditions : an advanced reader for ESL and EFL stud...
Tác giả: Ethel Tiersky,
Thông tin xuất bản: NJ : Prentice Hall , 1990
Ký hiệu phân loại: 428.6
ISBN: 0139463852
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
The language of computer programming in English : English for careers
Tác giả: John CKeegel,
Thông tin xuất bản: NJ : Prentice Hall , 1976
Ký hiệu phân loại: 428.024 004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Schaum's outlines principles of accounting I
Tác giả: Lerner Joel,
Thông tin xuất bản: NJ : McGrawHill , 1999
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN: 0070381496
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Intermediate accounting II
Tác giả: Englard Baruch,
Thông tin xuất bản: NJ : McGrawHill , 1992
Ký hiệu phân loại: 657.044
ISBN: 0070194831
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục