Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2587 kết quả (0.1406441 giây)
Raised at Rutgers : a president's story
Ký hiệu phân loại: 378.74941
ISBN: 9780813564746
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 136613 Định dạng: PDF
Supervisory control and scheduling of resource allocation systems : reachability graph perspective
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : John Wiley Sons Inc , 2020
Ký hiệu phân loại: 658.4034
ISBN: 9781119619697
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Fighting corruption in Asia [electronic resource] : causes, effects, and remedies
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New Jersey : World Scientific , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.473
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66836 Định dạng: PDF
Handbook of dementia : psychological, neurological, and psychiatric perspectives
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Son , 2003
Ký hiệu phân loại: 616.83
ISBN: 0203206606
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 61985 Định dạng: PDF
Introduction to Time Series and Forecasting-2nd edition
Tác giả: Peter JBrockwell,
Thông tin xuất bản: New Jersey : Springer , 2002
Ký hiệu phân loại: 519.55
ISBN: 0387953515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 65757 Định dạng: PDF
The mechanics of piezoelectric structures [electronic resource]
Tác giả: Yang Jiashi,
Thông tin xuất bản: New Jersey : World Scientific , 2006
Ký hiệu phân loại: 537
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 65355 Định dạng: PDF
Introductory economics
Tác giả: Hoag Arleen J,
Thông tin xuất bản: New Jersey : World Scientiific , 2006
Ký hiệu phân loại: 330
ISBN: 9812568913
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 66155 Định dạng: PDF
Yahoo! SiteBuilder for dummies
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN: 0764598007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 68666 Định dạng: PDF
Simulation techniques in financial risk management
Tác giả: Chan Ngai Hang,
Thông tin xuất bản: New Jersey : WileyInterscience , 2006
Ký hiệu phân loại: 338.5
ISBN: 0471469874
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 66159 Định dạng: PDF
Independence day [online resource]
Tác giả: Ford Richard,
Thông tin xuất bản: New York : Vintage Books , 1995
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 0307763803
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 93683 Định dạng: EPUB
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục