Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 25077 kết quả (0.1874081 giây)
New moon
Tác giả: York Rebecca,
Thông tin xuất bản: New York : Berkley Pub , 2007
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 0425216020
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 86186 Định dạng: PDF
The office survival guide
Tác giả: Puderyork Marilyn,
Thông tin xuất bản: New york : McGrawHill , 2006
Ký hiệu phân loại: 650.1
ISBN: 0071462031
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
The office survival guide : surefire techniques for dealing with challenging people and situations
Tác giả: PuderYork Marilyn,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2006
Ký hiệu phân loại: 650.1
ISBN: 0071462031 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Gastropolis : food and New York City
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Columbia University Press , c2009
Ký hiệu phân loại: 394.1209747
ISBN: 9780231136532 (cloth : alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
The New York trilogy [ressource électronique]
Tác giả: Auster Paul,
Thông tin xuất bản: New York : Penguin Books , 2006
Ký hiệu phân loại: 813
ISBN: 0140131558
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 91305 Định dạng: PDF
Gotham : a history of New York City to 1898
Tác giả: Burrows Edwin G,
Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press , 1999
Ký hiệu phân loại: 974.7
ISBN: 0195116348
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 95046 Định dạng: PDF
Encyclopedia of the New York School poets
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Facts On File , c2009
Ký hiệu phân loại: 811.540903
ISBN: 0816057435 (acid-free paper)
Bộ sưu tập: Văn học
A Race Like No Other [Book :] 26.2 miles through the streets of New York
Tác giả: Robbins Liz,
Ký hiệu phân loại: 796.4252097471
ISBN: 0061373133 (hbk.)
Capital of capital : money, banking+power in New York City : 1784-2012
Tác giả: Jaffe Steven H,
Thông tin xuất bản: New York : Columbia University Press , 2014
Ký hiệu phân loại: 332.1097471
ISBN: 9780231169103
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 136276 Định dạng: PDF
The Lebanese diaspora : the Arab immigrant experience in Montreal, New York, and Paris
Tác giả: Abdelhady Dalia,
Thông tin xuất bản: New York : New York University Press , c2011
Ký hiệu phân loại: 305.89275692
ISBN: 0814707335 (cl : alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục