Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1309 kết quả (0.1874065 giây)
Greeted with smiles : Bukharian Jewish music and musicians in New York
Tác giả: Rapport Evan,
Thông tin xuất bản: Oxford New York : Oxford University Press , 2014
Ký hiệu phân loại: 780.8992407471
ISBN: 9780190223137
ID: 154405 Định dạng: PDF
Matty [electronic resource] : an American hero ; Christy Mathewson of the New York Giants.
Tác giả: Robinson Ray,
Thông tin xuất bản: New York Oxford : Oxford University Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 796.357092
ID: 86417 Định dạng: PDF
The coming of materials science
Tác giả: Cahn R W,
Thông tin xuất bản: Oxford : New York Pergamon , 2001
Ký hiệu phân loại: 620.11
ISBN: 0080426794
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 43312 Định dạng: PDF
Envy : the seven deadly sins
Tác giả: Epstein Joseph,
Ký hiệu phân loại: 179
ISBN: 0195158121
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 43195 Định dạng: PDF
Pride
Ký hiệu phân loại: 241
ISBN: 0195160924
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 43411 Định dạng: PDF
Genesis : the evolution of biology
Tác giả: Sapp Jan,
Thông tin xuất bản: Oxford : New York Oxford University Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN: 0195156188
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 25248 Định dạng: PDF
The French Revolution : a very short introduction
Tác giả: Doyle William,
Thông tin xuất bản: Oxford : New York Oxford University Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 944.04
ISBN: 0192853961
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 65791 Định dạng: PDF
The idea of the library in the ancient world
Tác giả: Too Yun Lee,
Thông tin xuất bản: Oxford : New York Oxford University Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 027.03
ISBN: 0199577803
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 73921 Định dạng: PDF
Supreme injustice : how the high court hijacked election 2000
Tác giả: Dershowitz Alan M,
Thông tin xuất bản: Oxford : New York Oxford University Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 324.973
ISBN: 0195148274
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 86839 Định dạng: PDF
Twenty thousand leagues under the sea
Tác giả: Verne Jules,
Thông tin xuất bản: Oxford : New York Oxford University Press , 1998
Ký hiệu phân loại: 843
ISBN: 0192828398
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 87111 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục