Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1284 kết quả (0.2656834 giây)
Ripples of Hope
Tác giả: Press Robert M,
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Amsterdam University Press , 2015
Ký hiệu phân loại: 323
ISBN: 9048525152
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Ripples of Hope
Tác giả: Press Robert M,
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Amsterdam University Press , 2015
Ký hiệu phân loại: 323
ISBN: 9048525152
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Ripples of Hope: How Ordinary People Resist Repression Without Violence
Tác giả: Press Robert M,
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Amsterdam University Press , 2015
Ký hiệu phân loại: 323.173
ISBN: OAPEN_611225
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Ripples of Hope
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 323.173
ISBN: 9789048525157
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Data Journalism Handbook : Towards a Critical Data Practice
Tác giả: Bounegru Liliana,
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Amsterdam University Press , 2021
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9789048542079
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Higher Education in 2040. A Global Approach
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Amsterdam University Press , 2017
Ký hiệu phân loại: 378.4
ISBN: oapen_625978
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Haalt de universiteit 2040? Een Europees perspectief op wereldwijde kansen en bedreigingen
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Amsterdam University Press , 2016
Ký hiệu phân loại: 378.4
ISBN: 9789462984158
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Governance of International Migration
Tác giả: Ustubici Aysen,
Thông tin xuất bản: : Amsterdam Amsterdam University Press , 2018
Ký hiệu phân loại: 304.82
ISBN: 9048532809
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Art of Neighbouring
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 951
ISBN: 9462982589
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Seeking Peace in the Wake of War
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 940.53144
ISBN: 9048515254
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục