Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 76 kết quả (0.0937426 giây)
Making Muslim Women European : Voluntary Associations, Gender, and Islam in Post-Ottoman Bosnia and Yugoslavia (1878-1941)
Tác giả: Giomi Fabio,
Ký hiệu phân loại: 305.4869709497
ISBN: 9789633863688
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Religion in the New Europe
Thông tin xuất bản: : Central European University Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 341.2422
ISBN: 9786155053900
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Media Freedom and Pluralism
Tác giả: Beata Klimkiewicz,
Thông tin xuất bản: : Central European University Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 302.23094
ISBN: 9786155211850
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Writing Europe
Tác giả: Ursula Keller,
Thông tin xuất bản: : Central European University Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 809.894
ISBN: 9786155053986
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
What Holds Europe Together?
Thông tin xuất bản: : Central European University Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 341.2422
ISBN: 9786155053993
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Modernism: Representations of National Culture
Thông tin xuất bản: : Central European University Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 001.1094
ISBN: 9786155211942
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Nation and Migration : How Citizens in Europe Are Coping with Xenophobia
Tác giả: Csepeli Gyorgy,
Ký hiệu phân loại: 305.906912094
ISBN: 9789633863664
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
History and Myth in Romanian Consciousness
Tác giả: Lucian Boia,
Thông tin xuất bản: : Central European University Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 949.8
ISBN: 9789633860045
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Policemen of the Tsar : Local Police in an Age of Upheaval
Tác giả: Abbott Robert J,
Thông tin xuất bản: : Central European University Press , 2022
Ký hiệu phân loại: 363.2094709034
ISBN: 9789633865750
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Policemen of the Tsar : Local Police in an Age of Upheaval
Tác giả: Abbott Robert J,
Thông tin xuất bản: : Central European University Press , 2022
Ký hiệu phân loại: 363.2094709034
ISBN: 9789633865750
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục