Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 30 kết quả (0.1093759 giây)
Nigeria during the Abacha Years (1993-1998)
Thông tin xuất bản: : IFRANigeria , 2001
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9789788025009
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Dilemma of Post-Colonial Universities
Thông tin xuất bản: : IFRANigeria , 2000
Ký hiệu phân loại: 378.67
ISBN: 9789782015709
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Community Vigilantes in Metropolitan Kano 1985-2005
Tác giả: Rasheed Olaniyi,
Thông tin xuất bản: Ibadan : IFRANigeria , 2005
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9789788025122
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Violence in Nigeria : A qualitative and quantitative analysis
Thông tin xuất bản: Leiden Ibadan : IFRANigeria , 2016
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9789054481492
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Transnational Islam : Circulation of religious Ideas, Actors and Practices between Niger and Nigeria
Tác giả: Apard Elodie,
Thông tin xuất bản: Leiden Ibadan : IFRANigeria , 2020
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9789054481843
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Anti-corruption campaign in Nigeria (1999-2007) : The politics of a failed reform
Thông tin xuất bản: Zaria Leiden : IFRANigeria , 2012
Ký hiệu phân loại: 351.669
ISBN: 9789054481157
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Boko Haram: Islamism, politics, security and the state in Nigeria
Thông tin xuất bản: Leiden Ibadan : IFRANigeria , 2014
Ký hiệu phân loại: 966.9055
ISBN: 9789054481355
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
A Linguist's Field Note
Tác giả: Caron Bernard,
Thông tin xuất bản: Ibadan : IFRANigeria , 2003
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9791092312584
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Urban Violence in Africa
Thông tin xuất bản: : IFRANigeria , 1994
Ký hiệu phân loại: 303.6096
ISBN: 9789782015303
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Informal Channels for Conflict Resolution in Ibadan, Nigeria
Thông tin xuất bản: : IFRANigeria , 1995
Ký hiệu phân loại: 303.69096692
ISBN: 9789782015396
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục