Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6405 kết quả (0.1562173 giây)
Risk Management for the Future - Theory and Cases [Elektronisk resurs]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen , 2012
Ký hiệu phân loại: 658.404
ISBN: 953510571X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 94995 Định dạng: PDF
Management of CNS Tumors
Tác giả: Garami Miklos,
Thông tin xuất bản: : InTechOpen , 2011
Ký hiệu phân loại: 850
ISBN: 9789533076461
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Advances in Induction and Microwave Heating of Mineral and Organic Materials
Tác giả: Grundas Stanislaw,
Thông tin xuất bản: : InTechOpen , 2011
Ký hiệu phân loại: 547
ISBN: 9789533075228
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Continuum of Health Risk Assessments
Thông tin xuất bản: : InTechOpen , 2012
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9809533075827
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Perovskite Materials - Synthesis, Characterisation, Properties, and Applications
Tác giả: Zhu Guang,
Thông tin xuất bản: : InTechOpen , 2016
Ký hiệu phân loại: 549.6
ISBN: 9789535122456
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Progress in Molecular and Environmental Bioengineering - From Analysis and Modeling to Technology Applications
Tác giả: Carpi Angelo,
Thông tin xuất bản: : InTechOpen , 2011
Ký hiệu phân loại: 572.8
ISBN: 9789533072685
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Protein Phosphorylation in Human Health
Tác giả: Huang Cai,
Thông tin xuất bản: : InTechOpen , 2012
Ký hiệu phân loại: 572.6
ISBN: 9789535107378
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Wavelet Transforms and Their Recent Applications in Biology and Geoscience
Tác giả: Baleanu Dumitru,
Thông tin xuất bản: : InTechOpen , 2012
Ký hiệu phân loại: 515.2433
ISBN: 9789535102120
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Modern Aspects of Bulk Crystal and Thin Film Preparation
Thông tin xuất bản: : InTechOpen , 2012
Ký hiệu phân loại: 537.52
ISBN: 9789533076102
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Advances in Bioengineering
Tác giả: Serra Pier Andrea,
Thông tin xuất bản: : InTechOpen , 2015
Ký hiệu phân loại: 660.6
ISBN: 9789535121411
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục