Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 12 kết quả (0.1249364 giây)
The Asian financial crisis : crisis, reform and recovery
Thông tin xuất bản: New York : Manchester University Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 330.95
ISBN: 0719066026
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 65080 Định dạng: PDF
Male witches in early modern Europe
Tác giả: Apps Lara,
Ký hiệu phân loại: 133.4
ISBN: 0719057086
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 86514 Định dạng: PDF
Making the patient-consumer : patient organisations and health consumerism in Britain
Tác giả: Mold Alex,
Thông tin xuất bản: Manchester : Manchester University Press , 2015
Ký hiệu phân loại: 362.10420941
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 132227 Định dạng: PDF
Art and human rights : contemporary Asian contexts
Tác giả: Turner Caroline,
Thông tin xuất bản: Manchester : Manchester University Press , 2016
Ký hiệu phân loại: 709.5
ISBN: 0719090644
ID: 155194 Định dạng: PDF
Julien Duvivier
Tác giả: McCann Ben,
Thông tin xuất bản: Manchester : Manchester University Press , 2017
Ký hiệu phân loại: 791.430233092
ISBN: 0719091144
ID: 155195 Định dạng: PDF
Robert Guédiguian
Tác giả: Mai Joseph,
Thông tin xuất bản: Manchester : Manchester University Press , 2017
Ký hiệu phân loại: 791.430233092
ISBN: 0719096472
ID: 155196 Định dạng: PDF
Jean Epstein
Thông tin xuất bản: Manchester : Manchester University Press , 2013
Ký hiệu phân loại: 791.4301
ISBN: 071908623X
ID: 157656 Định dạng: PDF
British Asian fiction [electronic resource] : twenty-first-century voices
Tác giả: Upstone Sara,
Thông tin xuất bản: Manchester : Manchester University Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 823.92098914041
ISBN: 9781847793539
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 158148 Định dạng: PDF
Richard Wainwright, the Liberals and Liberal Democrats : unfinished business
Tác giả: Cole Matthew,
Ký hiệu phân loại: 941.082092 B
ISBN: 0719082536
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 146207 Định dạng: PDF
Beginning theory : an introduction to literary and cultural theory
Tác giả: Barry Peter,
Ký hiệu phân loại: 801
ISBN: 0719062683
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 65131 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục