Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.1405731 giây)
Italian popular tales
Thông tin xuất bản: : Oxford University Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 398.2
ISBN: 1576071952
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 11991 Định dạng: CHM
Agents of change : crossing the post-industrial divide
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: kd : Oxford University Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.406
ISBN: 0199261741
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12179 Định dạng: CHM
Cryptography
Tác giả: Charles Frederick,
Thông tin xuất bản: : Oxford University Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 652.821
ISBN: 0192803158
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 13001 Định dạng: CHM
Brain, mind, and the structure of reality
Tác giả: Nunez Paul L,
Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 612.8
ISBN: 019534071X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 93487 Định dạng: CHM
1

Truy cập nhanh danh mục