Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 106 kết quả (0.1404994 giây)
English for secretaries
Tác giả: Oxford University,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1978
Ký hiệu phân loại: 428.34
ISBN: 0194571955
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Oxford : Guide to British and American culture
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: NY : Oxford University , 2000
Ký hiệu phân loại: 306.473
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
The basics of crystallography and diffraction [electronic resource]
Tác giả: Hammond C,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press , 2015
Ký hiệu phân loại: 548.2
ISBN: 0198738676 (hbk.)
Bộ sưu tập: Tham khảo
Managing the research university
Tác giả: Smith Dean O,
Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 378.107
ISBN: 0199793255
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 146748 Định dạng: PDF
Basic English for Science
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press , 1999
Ký hiệu phân loại: 428.0245
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
The language of physics : a foundation for university study
Tác giả: Cullerne John,
Thông tin xuất bản: Oxford New York : Oxford University Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 530.15
ISBN: 0199533792
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 49443 Định dạng: PDF
The language of physics [electronic resource] : a foundation for university study
Tác giả: Cullerne John,
Thông tin xuất bản: Oxford UK : Oxford University Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 530.15
ISBN: 0191559938
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 43724 Định dạng: PDF
Microelectronic circuits
Tác giả: Sedra Adel S,
Thông tin xuất bản: New York Oxford : Oxford University Press , 2015
Ký hiệu phân loại: 621.3815
ISBN: 9780199339136
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 106358 Định dạng: PDF
Rodin's art : the Rodin Collection of the Iris & B. Gerald Cantor Center for Visual Arts at Stanford University
Ký hiệu phân loại: 730
ISBN: 0195133803
ID: 80742 Định dạng: PDF
The problem of evil : the Gifford lectures delivered in the University of St. Andrews in 2003
Tác giả: Van Inwagen Peter,
Ký hiệu phân loại: 214
ISBN: 0199245606
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 43127 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục