Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5 kết quả (0.1093548 giây)
Invisible Giants : Fifty Americans Who Shaped the Nation but Missed the History Books
Tác giả: Carnes Mark C,
Thông tin xuất bản: : Oxford University Press USA , 2002
Ký hiệu phân loại: 973.099
ISBN: 0195154177
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 17791 Định dạng: PDF
Introduction to black hole physics
Tác giả: Frolov V P,
Ký hiệu phân loại: 523.8875
ISBN: 9780199692293 (hardback)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
The Nibelungenlied
Tác giả: Edwards Cyril W,
Thông tin xuất bản: : Oxford University Press USA , 2010
Ký hiệu phân loại: 831.21
ISBN: 0199238545
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 61923 Định dạng: PDF
The Oxford Picture Dictionary
Tác giả: Shapiro Norma,
Thông tin xuất bản: : Oxford University Press USA , 1998
Ký hiệu phân loại: 423.9171
ISBN: 0194351920
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 63352 Định dạng: PDF
CMOS analog circuit design [electronic resource]
Tác giả: Allen P E,
Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press USA , 2011
Ký hiệu phân loại: 621.3815
ISBN: 0123851858
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66755 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục