Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 2753 kết quả (0.1406217 giây)
Modern Latin America
Tác giả: Skidmore Thomas E,
Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press , 2014
Ký hiệu phân loại: 980
ISBN: 9780199929238
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 145974 Định dạng: PDF
The conflict of laws
Tác giả: Briggs Adrian,
Ký hiệu phân loại: 340.9
ISBN: 199679274
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 111739 Định dạng: PDF
Understanding vision : theory, models, and data
Tác giả: Li Zhaoping,
Ký hiệu phân loại: 612.84
ISBN: 0199564663
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 137645 Định dạng: PDF
Why is that art? : aesthetics and criticism of contemporary art
Tác giả: Barrett Terry,
Thông tin xuất bản: New York Oxford : Oxford University Press , 2017
Ký hiệu phân loại: 701.17
ISBN: 9780190268848
ID: 154414 Định dạng: PDF
Soft matter physics
Tác giả: Doi M,
Thông tin xuất bản: Oxford New York : Oxford University Press , 2013
Ký hiệu phân loại: 530.4
ISBN: 0199652953
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 94476 Định dạng: PDF
Neuroanatomical terminology : a lexicon of classical origins and historical foundations
Tác giả: Swanson Larry W,
Thông tin xuất bản: Oxford New York : Oxford University Press , 2015
Ký hiệu phân loại: WL 15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 132151 Định dạng: PDF
Evolutionary biomechanics : selection, phylogeny, and constraint
Tác giả: Taylor Graham K,
Ký hiệu phân loại: 576.8
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 152383 Định dạng: PDF
Plant ecology in the Middle East [electronic resource]
Tác giả: Hegazy Ahmad K,
Ký hiệu phân loại: 581.956
ISBN: 9780199660810
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 152887 Định dạng: PDF
Models of Cellular Regulation [electronic resources]
Tác giả: Aguda B,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 571.6
ISBN: 9780198570912
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 42255 Định dạng: PDF
How to study as a mathematics major
Tác giả: Alcock Lara,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press , 2013
Ký hiệu phân loại: 510.712
ISBN: 0199661316
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 97186 Định dạng: PDF

Truy cập nhanh danh mục