Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 3 trong 2753 kết quả (0.1406379 giây)
Foundations of the neuron doctrine
Tác giả: Shepherd Gordon M,
Thông tin xuất bản: Oxford New York : Oxford University Press , 2016
Ký hiệu phân loại: 611
ISBN: 0190259388
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 105164 Định dạng: PDF
The biology of mangroves and seagrasses [electronic resource]
Tác giả: Hogarth Peter J,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press , 2015
Ký hiệu phân loại: 577.698
ISBN: 9780198716549
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 152885 Định dạng: PDF
The physics of quantum mechanics
Tác giả: Binney James,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press , 2014
Ký hiệu phân loại: 530.12
ISBN: 0199688567
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 107823 Định dạng: PDF
An introduction to primate conservation [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press , 2016
Ký hiệu phân loại: 333.959816
ISBN: 0198703384
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
An introduction to primate conservation
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press , 2016
Ký hiệu phân loại: 333.959816
ISBN: 9780198703389
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 152386 Định dạng: PDF
Oxford handbook of reproductive medicine and family planning
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 613.9
ISBN: 9780199650682
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 94475 Định dạng: PDF
Phasing in crystallography : a modern perspective
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press , 2014
Ký hiệu phân loại: 548
ISBN: 0199686998
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 101654 Định dạng: PDF
Oxford handbook of occupational health
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press , 2013
Ký hiệu phân loại: 616.9803
ISBN: 0199651620
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 107821 Định dạng: PDF
Motor neuron disease in adults
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxford New York : Oxford University Press , 2015
Ký hiệu phân loại: 616.83
ISBN: 0199783160
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 132522 Định dạng: PDF
Data structures using C
Tác giả: Thareja Reema,
Thông tin xuất bản: New Delhi : Oxford University Press , 2014
Ký hiệu phân loại: 005.73
ISBN: 168015883X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 137317 Định dạng: PDF

Truy cập nhanh danh mục