Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2833 kết quả (0.1093607 giây)
Customer relationship management : concepts and technologies
Tác giả: Buttle Francis,
Ký hiệu phân loại: 658.8
ISBN: 9781138789821
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 104445 Định dạng: PDF
Health technology management : a systematic approach
Tác giả: Hegarty Francis,
Ký hiệu phân loại: 610.284
ISBN: 1498703550
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 132761 Định dạng: PDF
Ibn Al-Jazzar On Sexual Diseases : A critical edition of Zad al-musafir wa-qut al-hadir - Provisions for the Traveller a...
Tác giả: Bos Gerrit,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 1997
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9780203038987
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Ibn Al-Jazzar On Fevers : A critical edition of Zad al-musafir wa-qut al-hadir - Provisions for the Traveller and Nouris...
Tác giả: Bos Gerrit,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2000
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781315029962
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Get Your Ass in the Water and Swim Like Me
Tác giả: Jackson Bruce,
Ký hiệu phân loại: 811.0896073
ISBN: 9780203323311
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Europes Population
Tác giả: Hall Ray,
Ký hiệu phân loại: 304.60940904901
ISBN: 9780203975411
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Men In The Public Eye
Tác giả: Hearn Jeff,
Ký hiệu phân loại: 305.31
ISBN: 9780203134481
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Organising a School's Response
Tác giả: Hackney Ann,
Thông tin xuất bản: AbindonOxon New York NY : Taylor Francis , 1988
Ký hiệu phân loại: 371.90460942
ISBN: 9780203977385
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Thinking About Criminology
Tác giả: Holdaway Simon,
Thông tin xuất bản: Abingdon Oxon New YorkNY : Taylor Francis , 1998
Ký hiệu phân loại: 364
ISBN: 9780203981092
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Symbolic Order
Tác giả: Abbs Peter,
Ký hiệu phân loại: 700.7
ISBN: 9780203975343
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục