Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 422 kết quả (0.1249589 giây)
China engaged : Integration with the global economy
Tác giả: The World Bank,
Thông tin xuất bản: USA : World Bank , 1997
Ký hiệu phân loại: 337.51
ISBN: 0821340794
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
East Asia : The road to recovery
Tác giả: World Bank,
Thông tin xuất bản: USA : World Bank , 1998
Ký hiệu phân loại: 332.095
ISBN: 0821342991
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Education in Rwanda : rebalancing resources to accelerate post-conflict development and poverty reduction
Tác giả: World Bank,
Thông tin xuất bản: nt : World Bank , 2006
Ký hiệu phân loại: 370.967571
ISBN: 0821356100
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 12092 Định dạng: PDF
Poverty in Guatemala.
Tác giả: The World Bank,
Thông tin xuất bản: Washington DC : The World Bank , 2003
Ký hiệu phân loại: 339.4
ISBN: 082135552X
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 16437 Định dạng: PDF
Energy Services for the World's Poor
Tác giả: The World Bank,
Thông tin xuất bản: USA : World Bank Publications , 2000
Ký hiệu phân loại: 333.79
ISBN: 0821347055
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Doing Business in 2004
Tác giả: World Bank,
Thông tin xuất bản: nt : A World Bank Publication , 2003
Ký hiệu phân loại: 382.4
ISBN: 0821353411
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 12118 Định dạng: PDF
Doing Business in 2005
Tác giả: World Bank,
Thông tin xuất bản: nt : A World Bank Publication , 2004
Ký hiệu phân loại: 382.4
ISBN: 0821357484
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 12120 Định dạng: PDF
World Development Indicators 2008
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Herndon World Bank Publications : , 2008
Ký hiệu phân loại: 330.9
ISBN: 9780821373866
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Private capital flows to developing countries : the road to financial integration
Tác giả: World Bank,
Ký hiệu phân loại: 332.673
ISBN: 0195211162
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Slovak Republic : a strategy for growth and European integration
Tác giả: World Bank,
Thông tin xuất bản: USA : McGrawHill , 2004
Ký hiệu phân loại: 338.94373
ISBN: 0072918861
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục