Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 52 kết quả (0.0781266 giây)
The World Bank Group A to Z.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Washington DC : World Bank Group , 2015
Ký hiệu phân loại: 332.1
ISBN: 9781464803826
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 111478 Định dạng: PDF
Governance and the Law.
Tác giả: Group World Bank,
Thông tin xuất bản: Washington DC : World Bank Group , 2017
Ký hiệu phân loại: 338.91090512
ISBN: 146480950X
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 113240 Định dạng: PDF
The World Bank Group A to Z 2016.
Tác giả: Weltbank,
Thông tin xuất bản: Washington DC : World Bank Group , 2016
Ký hiệu phân loại: 332.1
ISBN: 9781464804847
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 111487 Định dạng: PDF
Enabling the business of agriculture 2017.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Washington DC : World Bank Group , 2017
Ký hiệu phân loại: 338.1
ISBN: 1464810214
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 145970 Định dạng: PDF
Doing business 2017 : equal opportunity for all : comparing business regulation for domestic firms in 190 economies.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Washington DC : World Bank , 2016
Ký hiệu phân loại: 346.07
ISBN: 1464809488
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 146713 Định dạng: PDF
Long-term finance [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Washington DC : World Bank Group , 2015
Ký hiệu phân loại: 338.9
ISBN: 9781464804717
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 111484 Định dạng: PDF
Global economic prospects [electronic resource] : the global economy in transition.
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 330.91724
ISBN: 9781464804830
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 111486 Định dạng: PDF
International debt statistics 2016 [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Washington DC : World Bank Group , 2016
Ký hiệu phân loại: 336.3435091724#223
ISBN: 9781464806810
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 111498 Định dạng: PDF
Taking on inequality [electronic resource]
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 339.2
ISBN: 9781464809583
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 111506 Định dạng: PDF
International debt statistics. 2017.
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 332.04205
ISBN: 9781464809941
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 147050 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục