Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 211 kết quả (0.0468154 giây)
Tập tra cứu toàn tập Lê - nin : T.1
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Matxcơva, Tiến Bộ
Ký hiệu phân loại: 947.0841
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 526 Năm XB: 1984
Tập tra cứu toàn tập Lê - nin : T.2
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Matxcơva, Tiến Bộ
Ký hiệu phân loại: 947.0841
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 527 Năm XB: 1984
Basic Programming for the VAX and PDP-11
Tác giả: Diehr Geogre,
Thông tin xuất bản: USA, John Wiley
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 1967 Năm XB: 1984
Beginner's Guide to Microprocessors
Tác giả: Gilmore Charles M,
Thông tin xuất bản: USA, Tab Books
Ký hiệu phân loại: 004.16
ISBN: 0830606955 :
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 1974 Năm XB: 1984
Business Data Communications : Basic Concepts,...
Tác giả: FitzGerald Jerry,
Thông tin xuất bản: USA, John Wiley
Ký hiệu phân loại: 621.38
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1977 Năm XB: 1984
Disguise Techniques : Fool All of the People Some of the Time
Thông tin xuất bản: kđ, Paladin Press
Ký hiệu phân loại: 001.95
ISBN: 0873643070
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17263 Năm XB: 1984 File: PDF
The Laplace Transform
Tác giả: Bellman Richard E,
Thông tin xuất bản: Singapore, World Scientific
Ký hiệu phân loại: 515.723
ISBN: 9971966735
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 19893 Năm XB: 1984
A Survey of Trace Forms of Algebraic Number Fields
Tác giả: Conner P E,
Thông tin xuất bản: Singapore, World Scientific
Ký hiệu phân loại: 512
ISBN: 9971966042
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 20078 Năm XB: 1984
A Concise Introduction to the Theory of Numbers
Tác giả: Baker Alan,
Thông tin xuất bản: , Cambridge University Press
Ký hiệu phân loại: 512.7
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 21125 Năm XB: 1984 File: PDF
Convergence of stochastic processes
Tác giả: Pollard David,
Thông tin xuất bản: New York, SpringerVerlag
Ký hiệu phân loại: 519.2
ISBN: 0387909907
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 25312 Năm XB: 1984 File: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục