Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 135 kết quả (0.077963 giây)
Introduction to organic photochemistry
Tác giả: Coyle J D,
Thông tin xuất bản: Chichester West Sussex New York, Wiley
Ký hiệu phân loại: 547.135
ISBN: 0471909742
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 29040 Năm XB: 1986 Định dạng: PDF
An introduction to matrices, sets, and groups for science students
Tác giả: Stephenson G,
Thông tin xuất bản: New York, Dover Publications
Ký hiệu phân loại: 512.9434
ISBN: 0486650774
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 30424 Năm XB: 1986 Định dạng: PDF
Knotted doughnuts and other mathematical entertainments
Tác giả: Gardner Martin,
Thông tin xuất bản: New York, WH Freeman
Ký hiệu phân loại: 793.74
ISBN: 0716717948
ID: 34214 Năm XB: 1986 Định dạng: PDF
Carnivorous plants of the world
Tác giả: Pietropaolo James,
Thông tin xuất bản: Portland Or, Timber Press
Ký hiệu phân loại: 583.75
ISBN: 0881920665
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 39526 Năm XB: 1986 Định dạng: PDF
Doctor Who, the celestial toymaker : based on the BBC television series by Brian Hayles by arrangement with the British ...
Tác giả: Davis Gerry,
Thông tin xuất bản: London, Target
Ký hiệu phân loại: 823
ISBN: 0426202511
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 39770 Năm XB: 1986 Định dạng: PDF
Ghost
Tác giả: Anthony Piers,
Thông tin xuất bản: New York NY, T Doherty Associates
Ký hiệu phân loại: 813
ISBN: 0312932723 :
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 40762 Năm XB: 1986 Định dạng: PDF
Statesman
Tác giả: Anthony Piers,
Thông tin xuất bản: New York, Avon
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 0380898357
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 41270 Năm XB: 1986 Định dạng: PDF
It
Tác giả: King Stephen,
Thông tin xuất bản: London, Hodder and Stoughton
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 0340364777
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 41430 Năm XB: 1986 Định dạng: PDF
The postman
Tác giả: Brin David,
Thông tin xuất bản: Toronto London, Bantam
Ký hiệu phân loại: 813
ISBN: 0553257048
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 41458 Năm XB: 1986 Định dạng: PDF
Necroscope
Tác giả: Lumley Brian,
Thông tin xuất bản: London, Grafton
Ký hiệu phân loại: 823
ISBN: 0586066659
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 41569 Năm XB: 1986 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục