Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.0982575 giây)
Advances in multi-photon processes and spectroscopy
Tác giả: Lin S H,
Thông tin xuất bản: New Jersey, World Scientific
Ký hiệu phân loại: 543
ISBN: 997150085x
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 19928 Năm XB: 1986
Inflationary Cosmology
Tác giả: Abbott LF,
Thông tin xuất bản: New york, World Scientific
Ký hiệu phân loại: 523.1
ISBN: 9971978644
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 20034 Năm XB: 1986
Modern Methods in Equilibrium Statistical Mechanics
Tác giả: Rasetti Mario,
Thông tin xuất bản: Singapore, World Scientific
Ký hiệu phân loại: 530.13
ISBN: 9971966271
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 20039 Năm XB: 1986
Understanding and Learning Statistics by Computer
Tác giả: Yang Mark C K,
Thông tin xuất bản: Singapore, World Scientific
Ký hiệu phân loại: 519.50285
ISBN: 9971500191
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 20091 Năm XB: 1986
1

Truy cập nhanh danh mục