Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 3 trong 325 kết quả (0.0624755 giây)
Exit to Eden
Tác giả: Rampling Anna,
Thông tin xuất bản: London, Futura
Ký hiệu phân loại: 813
ISBN: 0708830005
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 41613 Năm XB: 1986 Định dạng: PDF
Entertaining mathematical puzzles
Tác giả: Gardner Martin,
Thông tin xuất bản: New York, Dover
Ký hiệu phân loại: 793.74
ISBN: 0486252116
ID: 42529 Năm XB: 1986 Định dạng: PDF
Atlas of industrializing Britain 1780-1914
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London New York, Methuen
Ký hiệu phân loại: 912.13380941
ISBN: 0416302904
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 43549 Năm XB: 1986 Định dạng: PDF
Automotive electrical handbook
Tác giả: Horner Jim,
Thông tin xuất bản: Tucson AZ, HPBooks
Ký hiệu phân loại: 629.254
ISBN: 0895862387
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 45559 Năm XB: 1986 Định dạng: PDF
Công nghệ và cơ giới hóa gia cố đất trong xây dựng đường
Tác giả: Hồ Chất,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giao thông vận tải
Ký hiệu phân loại: 625.7
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 45714 Năm XB: 1986 Định dạng: PDF
Khai thác đường phố và đường đô thị
Tác giả: Tulaev AYA,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giao thông vận tải
Ký hiệu phân loại: 625
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 45880 Năm XB: 1986 Định dạng: PDF
Sách kỹ thuật công trình bằng tiếng Nga.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: ,
Ký hiệu phân loại: 624
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 46127 Năm XB: 1986 Định dạng: PDF
Principles of charged particle acceleration
Tác giả: Humphries Stanley,
Thông tin xuất bản: New York, Wiley
Ký hiệu phân loại: 539.73
ISBN: 0471878782
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 46839 Năm XB: 1986 Định dạng: PDF
The dinosaur heresies : new theories unlocking the mystery of the dinosaurs and their extinction
Tác giả: Bakker Robert T,
Thông tin xuất bản: New York, Morrow
Ký hiệu phân loại: 567.91
ISBN: 0688042872
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 46953 Năm XB: 1986 Định dạng: PDF
Perfect symmetry : the search for the beginning of time
Tác giả: Pagels Heinz R,
Thông tin xuất bản: Toronto, Bantam Books
Ký hiệu phân loại: 523.1
ISBN: 0553240005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 47208 Năm XB: 1986 Định dạng: PDF

Truy cập nhanh danh mục