Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 295 kết quả (0.0781191 giây)
English for the Telecommunications Industry
Tác giả: Comfort Jeremy,
Thông tin xuất bản: NY, Oxford University
Ký hiệu phân loại: 428.0246213
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 1557 Năm XB: 1986
First Steps in Assembly Language for the 80286
Tác giả: Erskine Robert,
Thông tin xuất bản: USA, Bantam Books
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 1976 Năm XB: 1986
Computers and Information Processing
Tác giả: OBrien,
Thông tin xuất bản: USA, IRWIN
Ký hiệu phân loại: 004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 1991 Năm XB: 1986
Industrial Robotics : Technology, Programming, And Applications
Tác giả: Groover Mikell P,
Thông tin xuất bản: NY, McGrawHill
Ký hiệu phân loại: 629.8
ISBN: 0071004424
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 2761 Năm XB: 1986
Handbook of evaporation technology
Tác giả: Minton Paul E,
Thông tin xuất bản: NJ, Noyes Publications
Ký hiệu phân loại: 660.28426
ISBN: 0815510977
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 7825 Năm XB: 1986 Định dạng: RAR
Signals and Linear Systems
Tác giả: Gabel Robert A,
Thông tin xuất bản: kđ, Wiley
Ký hiệu phân loại: 620.72
ISBN: 0471825131
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 14843 Năm XB: 1986
Advances in multi-photon processes and spectroscopy
Tác giả: Lin S H,
Thông tin xuất bản: New Jersey, World Scientific
Ký hiệu phân loại: 543
ISBN: 997150085x
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 19928 Năm XB: 1986
Inflationary Cosmology
Tác giả: Abbott LF,
Thông tin xuất bản: New york, World Scientific
Ký hiệu phân loại: 523.1
ISBN: 9971978644
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 20034 Năm XB: 1986
Modern Methods in Equilibrium Statistical Mechanics
Tác giả: Rasetti Mario,
Thông tin xuất bản: Singapore, World Scientific
Ký hiệu phân loại: 530.13
ISBN: 9971966271
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 20039 Năm XB: 1986
Understanding and Learning Statistics by Computer
Tác giả: Yang Mark C K,
Thông tin xuất bản: Singapore, World Scientific
Ký hiệu phân loại: 519.50285
ISBN: 9971500191
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 20091 Năm XB: 1986
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục