Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 477 kết quả (0.0624562 giây)
Headway Advanced : Student's book
Tác giả: Soars Liz,
Thông tin xuất bản: Oxford, Oxford University
Ký hiệu phân loại: 428.2
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 4 Năm XB: 1992
Fundamentals of English Grammar
Thông tin xuất bản: NJ, Prentice Hall
Ký hiệu phân loại: 425
ISBN: 0133382788
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 16 Năm XB: 1992
Intermediate accounting II
Tác giả: Englard Baruch,
Thông tin xuất bản: NJ, McGrawHill
Ký hiệu phân loại: 657.044
ISBN: 0070194831
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 349 Năm XB: 1992
English Phonetics and Phonology : A Practical Course
Tác giả: Roach Peter,
Thông tin xuất bản: Cambridge, Cambridge
Ký hiệu phân loại: 428.1
ISBN: 0521407184
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 668 Năm XB: 1992
Headway Advanced : Student
Tác giả: Soars Liz,
Thông tin xuất bản: Oxford, Oxford University
Ký hiệu phân loại: 428.2
ISBN: 0194335631
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 680 Năm XB: 1992
May I help you ? English in tourism
Thông tin xuất bản: London, Prentice Hall
Ký hiệu phân loại: 428.0243384791
ISBN: 0132804212
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 780 Năm XB: 1992
Advance with English : T1
Tác giả: Howe D H,
Thông tin xuất bản: Oxford, Oxford University
Ký hiệu phân loại: 428.34
ISBN: 0194260003
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 788 Năm XB: 1992
Advance with English. T2
Tác giả: Howe D H,
Thông tin xuất bản: Oxford, Oxford University
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 0194260046
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 789 Năm XB: 1992
Advance with English : Workbook1
Tác giả: D H Howe TA,
Thông tin xuất bản: Oxford, Oxford University
Ký hiệu phân loại: 428.34
ISBN: 0194260011
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 792 Năm XB: 1992
C++ kỹ thuật và ứng dụng
Tác giả: Scott Robert Ladd,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 872 Năm XB: 1992
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục