Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 840 kết quả (0.0936853 giây)
Myth, Symbol, and Colonial Encounter : British and Mi'kmaq in Acadia, 1700-1867
Tác giả: Jennifer Reid,
Ký hiệu phân loại: 971.5004973
ISBN: 9780776627038
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Rewolucja : Russian Poland, 1904-1907
Tác giả: Blobaum Robert E,
Thông tin xuất bản: : Cornell University Press , 1995
Ký hiệu phân loại: 943.8033
ISBN: 9781501707131
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Ten problems of consciousness : a representational theory of the phenomenal mind
Tác giả: Tye Michael,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1995
Ký hiệu phân loại: 128.2
ISBN: 0262700646
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The subtlety of sameness : a theory and computer model of analogy-making
Tác giả: French Robert M,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1995
Ký hiệu phân loại: 006.3
ISBN: 0262061805
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Sketches of thought
Tác giả: Goel Vinod,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1995
Ký hiệu phân loại: 153
ISBN: 0262273985
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Participating in explanatory dialogues : interpreting and responding to questions in context
Tác giả: Moore Johanna D,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1995
Ký hiệu phân loại: 006.33
ISBN: 0262133016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Mind as motion : explorations in the dynamics of cognition
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1995
Ký hiệu phân loại: 153
ISBN: 0262161508
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Mental leaps : analogy in creative thought
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1995
Ký hiệu phân loại: 169
ISBN: 0262275627
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
An introduction to neural networks
Tác giả: Anderson James A,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1995
Ký hiệu phân loại: 612.8
ISBN: 0262315882
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Goal-driven learning
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1995
Ký hiệu phân loại: 006.31
ISBN: 0262181657
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục