Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1036 kết quả (0.1093449 giây)
Review and evaluation of alternative chemical disposal technologies
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Washington DC : National Academy Press , 1996
Ký hiệu phân loại: 363.7287
ISBN: 0309055253
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 65949 Định dạng: PDF
The encyclopedia of networking
Tác giả: Feibel Werner,
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 0782118291
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 70083 Định dạng: PDF
Likelihood-based inference in cointegrated vector autoregressive models
Tác giả: Johansen SØren,
Ký hiệu phân loại: 330.015195
ISBN: 0198774494
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 66952 Định dạng: PDF
Math and logic puzzles for PC enthusiasts
Tác giả: Clessa J J,
Thông tin xuất bản: Mineola NY : Dover Publications , 1996
Ký hiệu phân loại: 793.7
ISBN: 0486291928
ID: 66854 Định dạng: PDF
Quicker than the eye
Tác giả: Bradbury Ray,
Thông tin xuất bản: New York : Avon Books , 1996
Ký hiệu phân loại: 813
ISBN: 0380973804
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 70227 Định dạng: PDF
Evolution, games, and economic behaviour
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press , 1996
Ký hiệu phân loại: 519.3
ISBN: 0198774729
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 66980 Định dạng: PDF
The complete idiot's guide to creating an HTML Web page
Tác giả: McFedries Paul,
Thông tin xuất bản: Indianapolis Ind : Que , 1996
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN: 0789707225
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 66196 Định dạng: PDF
City of capital : politics and markets in the English financial revolution
Thông tin xuất bản: Princeton NJ : Princeton University Press , 1996
Ký hiệu phân loại: 332
ISBN: 0691044554
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 66943 Định dạng: PDF
Structural vibration : analysis and damping
Tác giả: Beards C F,
Thông tin xuất bản: London : Arnold , 1996
Ký hiệu phân loại: 624.17
ISBN: 0340645806
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66157 Định dạng: PDF
Dimensions
Tác giả: Vallee Jacques,
Thông tin xuất bản: : Souvenir Press , 1996
Ký hiệu phân loại: 001.942
ISBN: 0285628593
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 66382 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục