Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 826 kết quả (0.0781162 giây)
Effective Meetings : Student's Book (Oxford Business English Skills)
Tác giả: Comfort Jeremy,
Thông tin xuất bản: Oxford, Oxford University
Ký hiệu phân loại: 428.02465
ISBN: 0194570908
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 11 Năm XB: 1996
Effective telephoning
Tác giả: Comfort Jeremy,
Thông tin xuất bản: Oxford, Oxford University
Ký hiệu phân loại: 428.34024
ISBN: 0194570932
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 15 Năm XB: 1996
Basic writing
Tác giả: Resd Joy M,
Thông tin xuất bản: NJ, Prentice Hall
Ký hiệu phân loại: 428.24
ISBN: 0133536572
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 19 Năm XB: 1996
Headway Elementary : Workbook
Tác giả: John Soars,
Thông tin xuất bản: Oxford, Oxford University
Ký hiệu phân loại: 428.2
ISBN: 0194339998
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 30 Năm XB: 1996
Tourism
Tác giả: McBurney Neil,
Thông tin xuất bản: NY, Prentice Hall
Ký hiệu phân loại: 428.64
ISBN: 0131863703
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 41 Năm XB: 1996
Lý thuyết giá cả và sự vận dụng
Tác giả: Hirshleifer Jack,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 330.153
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 46 Năm XB: 1996
Mạng : Giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 67 Năm XB: 1996
Hướng dẫn đồ án nền và móng
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 77 Năm XB: 1996
Kỹ thuật vẽ phần bổ sung cho công trình xây dựng chính : Phương pháp rút ngắn thời gian để hoàn thành một bản vẽ
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Đồng Nai, Đồng Nai
Ký hiệu phân loại: 620.0022
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 92 Năm XB: 1996
Lập đọc phân tích báo cáo tài chính và dự đoán nhu cầu tài chính doanh nghiệp
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Tài Chính
Ký hiệu phân loại: 657.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 122 Năm XB: 1996
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục