Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5 kết quả (0.0625021 giây)
Rhetoric, Rhetoricians and Poets : Studies in Renaissance Poetry and Poetics
Tác giả: Spies Marijke,
Thông tin xuất bản: : Amsterdam University Press , 1999
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9789053564004
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Making Technology Masculine : Men, Women, and Modern Machines in America, 1870-1945
Tác giả: Oldenziel Ruth,
Thông tin xuất bản: : Amsterdam University Press , 1999
Ký hiệu phân loại: 306.46082
ISBN: 9789053563816
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Expansion and Fragmentation : Internationalization, Political Change and the Transformation of the Nation-State
Thông tin xuất bản: : Amsterdam University Press , 1999
Ký hiệu phân loại: 320.1
ISBN: 9789053564271
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Audiovisions
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Amsterdam University Press , 1999
Ký hiệu phân loại: 791.4509
ISBN: 9789048503568
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Expansion and Fragmentation
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Amsterdam University Press , 1999
Ký hiệu phân loại: 320.1
ISBN: 9789048505791
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục