Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1793 kết quả (0.0612756 giây)
Jüdische Geschichte in hellenistisch-römischer Zeit. Wege der Forschung: Vom alten zum neuen Schürer
Thông tin xuất bản: : De Gruyter , 1999
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783486596045
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Sociology and Religions. An Ambiguous Relationship
Tác giả: Voy,
Thông tin xuất bản: : Leuven University Press , 1999
Ký hiệu phân loại: 306.6
ISBN: 9789061869672
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
From Cognition to Being : Prolegomena for Teachers
Ký hiệu phân loại: 371.10201
ISBN: 9780776627052
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Cyberidentities : Canadian and European Presence in Cyberspace
Tác giả: Leen DHaenens,
Ký hiệu phân loại: 303.4833
ISBN: 9780776627106
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Feminist Success Stories - Célébrons nos réussites féministes
Tác giả: Karen A Blackford,
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9780776627113
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Rhetoric, Rhetoricians and Poets : Studies in Renaissance Poetry and Poetics
Tác giả: Spies Marijke,
Thông tin xuất bản: : Amsterdam University Press , 1999
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9789053564004
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Giáo trình triết học Mác - Lênin
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia , 1999
Ký hiệu phân loại: 335.411
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kinh tế học chính trị Mác-Lênin : Giáo trình.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia , 1999
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nhân sự : Chìa khóa của thành công.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải , 1999
Ký hiệu phân loại: 658.409
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Mạng lưới điện
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 1999
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục